Aktuellt

Christina Ramberg ny ledamot i Centrum för rättvisas styrelse


Professorn i civilrätt Christina Ramberg har utsetts till ny ledamot i Centrum för rättvisas styrelse.

– Jag är stolt och hedrad över att ha fått frågan att bli ledamot i Centrum för rättvisas styrelse. Jag har följt verksamheten med stort intresse sedan starten för snart 20 år sedan. Det ska bli fantastiskt spännande att få bidra till att stärka det konstitutionella rättighetsskyddet i Sverige och därigenom långsiktigt medverka till att stärka förtroendet för rättsstaten. Jag är särskilt fascinerad av hur Centrum för rättvisa förverkligar sin målsättning genom prejudikat från våra högsta domstolar, säger Christina Ramberg.

Christina Ramberg är professor i civilrätt sedan 1998 och verksam vid Stockholms universitet sedan 2011. Hon är specialiserad på avtalsrätt och är författare till ett stort antal juridiska läroböcker och standardverk inom sitt område. Christina är en uppskattad föreläsare och har vunnit utmärkelser som Årets Jurist och Årets lärare.

Centrum för rättvisa är Sveriges första public interest law firm med uppdrag att stärka skyddet för enskildas grundläggande fri- och rättigheter genom prejudikatbildande rättsprocesser, utbildning och opinionsbildning. Styrelsen är Centrum för rättvisas högsta beslutande organ och bestämmer över stiftelsens medel och vilka rättsfall som ska drivas. I styrelsen ingår sedan tidigare Tomas Nicolin, Kristoffer Löf, Sanna Rayman, Tomas Billing, Martina Lind och Fredrik Bergman. Styrelsen arbetar på ideell basis.

– Vi är mycket glada över att Christina Ramberg har tackat ja till att bli ny ledamot i Centrum för rättvisas styrelse. Christinas breda juridiska kompetens och starka samhällsintresse kommer vara en stor tillgång i styrelsens arbete. Vi är tacksamma över att det är så många som på olika sätt vill vara med och bidra till Centrum för rättvisas arbete med att värna enskildas rättssäkerhet, säger Tomas Nicolin som är ordförande för Centrum för rättvisas styrelse.

Presskontakter

Tomas Nicolin, ordförande för Centrum för rättvisas styrelse, 070-951 72 72.

Christina Ramberg, professor i civilrätt och ledamot i Centrum för rättvisas styrelse, 072-200 65 00, [email protected].

Fredrik Bergman, chef för Centrum för rättvisa och ledamot i dess styrelse, [email protected], 070-82 19 655.