Aktuellt

Hovrätten: Ingenjören Ali Omumi nekas ersättning för felaktig kompetensutvisning


Ingenjören Ali Omumi utvisades ur Sverige på grund av att hans förrförra arbetsgivare saknade vissa försäkringar. Därefter hindrade Migrationsverket honom från att komma tillbaka till Sverige med hänvisning till en påhittad regel. Efter att han stämt staten avslog Stockholms tingsrätt hans begäran om skadestånd. I en dom i dag har Svea hovrätt valt att gå på samma linje. Hovrättens dom kommer att överklagas till Högsta domstolen.

– Det här är en väldigt viktig process för mig så det är klart att jag är besviken på hovrättens dom. Jag och min familj utvisades helt i onödan på grund av ett misstag som min förrförra arbetsgivare gjorde. För mig framstår det som självklart att det var felaktigt, säger Ali Omumi.

Ingenjören Ali Omumi utvisades ur Sverige sommaren 2018 på grund av han haft vissa brister i sitt försäkringsskydd hos sin förrförra arbetsgivare. Utvisningen skedde trots att hans befintliga anställning hos ABB i Ludvika uppfyllde alla villkor för arbetstillstånd. Några månader efter att Ali Omumi hade tvingats lämna Sverige ansökte han om ett nytt arbetstillstånd. Men då avslog Migrationsverket hans ansökan eftersom myndigheten tyckte att den hade kommit för tidigt, trots att det inte finns någon sådan regel.

Först efter en lång process mot Migrationsverket kunde Ali Omumi under hösten 2019 komma tillbaka till sitt arbete på ABB.

Migrationsverket har under många år utvisat arbetskraftsinvandrare på grund av bagatellartade misstag som berott på deras arbetsgivare, ett problem som kommit att beskrivas som ”kompetensutvisningar” eftersom det drabbat många arbetstagare i eftertraktade bristyrken som t.ex. ingenjör och programmerare.

Med hjälp av Centrum för rättvisa stämde Ali Omumi staten och begärde skadestånd för att han först felaktigt utvisades och sedan hindrades från att komma tillbaka till Sverige. Det är första gången som en felaktigt utvisad arbetskraftsinvandrare stämmer staten och utkräver ansvar för Migrationsverkets kompetensutvisningar.

Under hösten 2020 bedömde Stockholms tingsrätt att myndigheterna ”haft fog” för sina bedömningar. Ali Omumi nekades därför skadestånd. I en dom har nu Svea hovrätt valt att gå på samma linje. Hovrätten konstaterar att utvisningen av Ali Omumi berodde på ett rättsläge som kommit att bli ”problematiskt”. Detta är enligt hovrätten dock inte tillräckligt för att staten ska bli skadeståndsskyldig.

– Migrationsverket har haft en felaktig utvisningspraxis som drabbat Ali Omumi orimligt hårt. Hovrättens dom visar att tröskeln för att staten ska kunna hållas ansvarig vid felaktig rättstillämpning är för hög. Vi ser därför fram emot att ta målet vidare till Högsta domstolen, säger Erik Scherstén, jurist på Centrum för rättvisa, som tillsammans med juristen Lisa Greene företräder Ali Omumi i rättsprocessen.

Läs hovrättens dom här.

Kontakt:

Erik Scherstén, jurist på Centrum för rättvisa
073-373 08 53 / [email protected]