Aktuellt

Familjeföretag förlorar mot Tillväxtverket om korttidsstöd – överklagar till HFD


Hundratals småföretagare som fått korttidsstöd under coronapandemin för att betala löner har drabbats av återkrav av Tillväxtverket. Efter att Förvaltningsrätten i Stockholm har gett Tillväxtverket bakläxa i en stor majoritet av fallen gällande vinstutdelning har nu kammarrätten gått på Tillväxtverkets linje. Några av de företagare som drabbats är Claudine och Alain Cavard, som driver ett rese- och turismföretag i Småland. De kommer att överklaga till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) innan jul i ett fall som kan bli vägledande.

– Vi är mycket besvikna över kammarrättens dom. Det här kan innebära slutet för oss och hundratals andra småföretagare som redan går på knäna eller står inför konkurs på grund av pandemin. Men vi kommer fortsätta kämpa för vårt familjeföretags överlevnad, säger Alain Cavard som driver rese- och turismföretaget SPF Fiskeresor AB tillsammans med sin fru Claudine Cavard.

Det var i januari 2021 som Claudine och Alain Cavard fick beskedet – det korttidsstöd de fått till Alains lön krävdes tillbaka av Tillväxtverket. Myndigheten menar att företaget inte har rätt till stödet eftersom det beslutat om en utdelning. Men i lagen fanns inget utdelningsförbud, och den utdelning som Tillväxtverket hänvisar till genomfördes aldrig.

För att ha rätt till korttidsstöd ska ett företag ha fått allvarliga ekonomiska svårigheter på grund av pandemin. Ett halvår efter att stödet infördes våren 2020 ändrade Tillväxtverket plötsligt sin syn på utdelningar. Tillväxtverket anser numera att ett beslut om utdelning innebär att några ekonomiska svårigheter inte föreligger, oavsett utdelningens storlek och företagets ekonomi. Hundratals småföretagare blir därför av med de stöd som de har fått. Av de som överklagade till Förvaltningsrätten i Stockholm fick de allra flesta rätt och domstolen upphävde en stor majoritet av Tillväxtverkets återkrav grundade på vinstutdelningar.

Men nu har Kammarrätten i Stockholm i stort gått på Tillväxtverkets linje. I fallet Cavard ifrågasätter domstolen inte att företaget har haft ekonomiska svårigheter, men anser att beslutet om utdelning innebär att korttidsstödet ändå ska krävas tillbaka. Enligt kammarrätten har makarna Cavard genom transaktionen använt sig av delar av sin ekonomiska buffert i stället för att trygga den egna verksamheten, trots att makarna aldrig gjorde utdelningen.

En av tre domare i målet hos kammarrätten var skiljaktig och ville ge makarna Cavard rätt.

Domen kommer att överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen innan jul.

– Det är beklagligt att kammarrätten har godtagit Tillväxtverkets återkrav, trots att de enskilda inte har gjort något fel. Att kammarrätten går på motsatt linje som förvaltningsrätten och dessutom är oenig visar att det behövs ett vägledande avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen, säger Alexandra Loyd, jurist på Centrum för rättvisa och ombud för företagarna tillsammans med Erica Wide och Henrietta Cahn.

Läs kammarrattens dom här.

Kontakt:

Alexandra Loyd, jurist vid Centrum för rättvisa och ombud för Claudine och Alain Cavard
073-767 92 73 / [email protected]