Aktuellt

Familjen Burston nekas skadestånd av staten – inte diskriminering att särbehandla föräldrar på grund av sexuell läggning


Foto: Camilla Gislow

I tio års tid särbehandlade svensk lagstiftning homosexuella föräldrar. Reglerna gjorde att homosexuella par inte kunde få föräldraskap fastställt på samma villkor som heterosexuella par när ett barn fötts efter assisterad befruktning i utlandet. Familjen Burston är en av hundratals familjer som drabbats. Med hjälp av Centrum för rättvisa vände sig familjen förra året till Justitiekanslern och begärde skadestånd av staten. Justitiekanslern har nu bedömt att särbehandlingen var motiverad och att familjen inte ska få något skadestånd.

– Det är beklagligt att staten inte vill ta sitt ansvar för att svensk lagstiftning i tio års tid innehöll regler som diskriminerade homosexuella föräldrar, säger Alexandra Loyd, jurist på Centrum för rättvisa och ombud för familjen Burston.

Debbie och Anna Burston är gifta och har tre barn som Anna har fött efter assisterad befruktning med anonym donator i Danmark. Eftersom befruktningen skett i utlandet med en anonym donator tillät inte lagen att Debbie fastställdes som förälder. Om makarna Burston istället hade varit heterosexuella hade det inte funnits motsvarande rättsliga hinder att fastställa Debbies föräldraskap. (För barn födda efter 1 januari år 2019 gäller numera samma regler för homosexuella och heterosexuella par.)

Med hjälp av Centrum för rättvisa vände sig familjen Burston i oktober 2020 till Justitiekanslern och begärde skadestånd för att staten överträtt deras rätt till likabehandling i Europakonventionen. Justitiekanslern har nu beslutat att avslå skadeståndsanspråket med hänvisning till att särbehandlingen som familjen Burston utsatts för varit motiverad.

Justitiekanslern skriver i sitt beslut att kraven på att befruktningen inte fick ske i utlandet eller med anonym donator var motiverade med hänsyn till barnets rätt att känna till sig genetiska ursprung. Varför dessa hänsyn endast gjorde sig gällande för homosexuella föräldrar förklarar inte Justitiekanslern, som hänvisar till att Europadomstolen i vissa fall har accepterat att en övergång till könsneutrala regler inte alltid kan ske omedelbart.

– Det är ett brott mot våra mänskliga rättigheter att vi behandlas annorlunda enbart på grund av vår sexuella läggning. Sista ordet är inte sagt, vi kommer att fortsätta vår kamp, avslutar Debbie Burston.

Läs mer
Justitiekanslerns beslut

Kontakt:
Alexander Ottosson, 073-543 41 01 / [email protected]

Foto: Camilla Gislow