Aktuellt

Hovrätten: Inget skadestånd för strandskyddsbeslut som fattats utan hänsyn till egendomsskyddet

Efter att ha processat i olika domstolar under fyra års tid fick Ola Hjelm till slut rätt – det fanns inte skäl för strandskydd på hans fastighet. Med hjälp av Centrum för rättvisa begärde han sedan ersättning för att han felaktigt hindrats från att använda sin fastighet under den tiden. Svea hovrätt slår nu fast att han inte har rätt till ersättning.


Det är uppenbart att det saknas skäl för strandskydd på fastigheten. Det har redan regeringen och mark- och miljödomstolen kommit fram till. Det är därför märkligt att hovrätten nu bedömer att det trots det var proportionerligt att upprätthålla strandskyddet och neka mig dispens under fyra års tid, säger Ola Hjelm.

För drygt tio år sedan köpte fotografen Ola Hjelm en tomt i Norrtälje för att bygga en ateljébostad. Den tidigare fastighetsägaren hade beviljats strandskyddsdispens och kommunen hade lovat att fastigheten skulle kunna bebyggas. Ola fick sedan bygglov och beviljades strandskyddsdispens av kommunen. Men innan han hann påbörja bygget beslutade länsstyrelsen att kommunens beslut om strandskyddsdispens skulle upphävas. Detta trots att det saknades skäl för att låta tomten omfattas av strandskydd.

I stället för att förverkliga sina husplaner tvingades Ola föra en flera år lång rättslig kamp för att få tillbaka den strandskyddsdispens som han hade rätt till. Först efter att Ola ansökt om strandskyddsdispens en andra gång lyckades han få en domstol att besöka hans tomt, som då kunde konstatera att det skulle vara orimligt att neka honom dispens. Med hjälp av Centrum för rättvisa stämde Ola därefter staten för att få konstaterat att strandskyddsbeslutet stått i strid med egendomsskyddet i grundlagen och Europakonventionen och begärde skadestånd för de skador det felaktiga beslutet inneburit.

I mars 2020 kom Stockholms tingsrätt fram till att det stått i strid med Ola Hjelms egendomsskydd att neka honom dispens. Men eftersom tingsrätten inte ansågs att Ola hade bevisat att det felaktiga beslutet inneburit någon skada nekades han ersättning. Nu har även Svea hovrätt avslagit Olas skadeståndsanspråk. Till skillnad från tingsrätten anser hovrätten att det varit förenligt med egendomsskyddet att neka Ola dispens utan att ta hänsyn till hans intressen och till behovet av strandskydd i det enskilda fallet. Denna bedömning gör hovrätten i sin tur utan att fullt ut beakta intressena i det enskilda fallet. Målet får överklagas till Högsta domstolen senast den 30 november 2022.

Ola stämde staten för att han tvingades driva en onödig rättsprocess utan att någon lyssnade på honom och utan att omständigheterna i det enskilda fallet beaktades vid dispensprövningen. Det är beklagligt att även hovrätten nu avslår Olas anspråk utan att fullt ut beakta Olas intressen och behovet av strandskydd i just hans fall. Nu ska vi sätta oss ner och överväga om vi ska ta fallet vidare till Högsta domstolen, säger Alexander Ottosson, jurist på Centrum för rättvisa och ombud för Ola Hjelm.

Läs Svea hovrätts dom i Ola Hjelms fall här.

Kontakt