Aktuellt

Familjeföretag förlorar i Högsta förvaltningsdomstolen – Tillväxtverkets praxis står sig


Hundratals småföretagare hamnade i kläm när Tillväxtverket i efterhand återkrävde korttidsstöd från företag som beslutat om utdelning, trots att det inte fanns något utdelningsförbud när stöden beviljades. Några av de som drabbats är Annika Utbult och Peter Borneby, som driver restaurangverksamhet i Borås. I en ny dom har nu Högsta förvaltningsdomstolen gått på Tillväxtverkets hårda linje.

Vi kan bara beklaga att Högsta förvaltningsdomstolen har godkänt Tillväxtverkets praxis i den här frågan och inte sett den bristande rättssäkerhet det innebär för framför allt mindre företag. Detta drabbar småföretagare som Annika och Peter som har försökt att göra rätt och som för att rädda sitt företag inte ens har tagit ut den beslutade utdelningen, säger Paula Röttorp, senior jurist vid Centrum för rättvisa och ombud för syskonen Annika Utbult och Peter Borneby tillsammans med juristen Henrietta Cahn.

Syskonen Annika Utbult och Peter Borneby, som äger och arbetar i företaget, fattade våren 2020 ett beslut om att ta ut en mindre utdelning på grund av föregående års goda resultat. Men när pandemin slog till med full kraft försvann kunderna och syskonen beslutade att inte betala ututdelningen för att rädda företaget. Kort därefter beviljades företaget korttidsstöd av Tillväxtverket för att personalen inte skulle behöva sägas upp.

Men i januari 2021 fick syskonen beslut om att det korttidsstöd de fått för att betala de anställdas löner krävdes tillbaka av Tillväxtverket på grund av utdelningsbeslutet. Trots att det inte fanns något utdelningsförbud i lagen när syskonen beviljades stödet hade Tillväxtverket gjort en ny rättslig bedömning som innebar att alla företag som beslutat om utdelningar skullebetala tillbaka de stöd de fått.

Tillväxtverkets återkrav kom som en överraskning för hundratals småföretagare som efter bästa förmåga försökte förstå de nya reglerna om korttidsstöd och rädda sina företag under de extraordinära förhållanden sompandemin medförde. Tillväxtverkets hårda linje har utsatts för kritik och många företagare har överklagat återkravsbesluten till domstol.Förvaltningsrätten och kammarrätten har i många fall gjort olika bedömningar av om Tillväxtverkets återkrav och det ”retroaktiva” utdelningsförbud som dessa grundar sig på är lagliga.

Nu har Högsta förvaltningsdomstolen avgjort frågan om Tillväxtverkets återkrav varit lagliga genom att bland annat pröva Annika Utbults och Peter Bornebys fall.

Högsta förvaltningsdomstolen skriver i sin dom att Annika Utbult och Peter Bornebys ursprungliga beslut om utdelning ”talar starkt” för att de inte ansåg sig ha allvarliga ekonomiska svårigheter. Enligt Högsta förvaltningsdomstolen innebär inte syskonens beslut att skjuta upp utbetalningen av utdelningen, eller att deras företag under april och maj 2020 förlorade ca 60 % av sin omsättning, att de har haft allvarliga ekonomiska svårigheter i lagens mening.

Läs Högsta förvaltningsdomens dom i syskonens fall här.

Kontakt