Aktuellt

Lucka i lagen kan bli slutet för Kent Östergårds företag


Kent Östergård har varit certifierad energiexpert i tio år. Men när han skulle förnya sin certifiering avslogs hans ansökan med motiveringen att han saknar den utbildning och erfarenhet som krävs. Beslutet drog undan mattan för hans företag och innebär i praktiken ett yrkesförbud. På grund av en lucka i lagen går beslutet inte att överklaga. Nu hjälper Centrum för rättvisa Kent Östergård att få beslutet prövat i domstol.

– Det var väldigt förvånande att plötsligt få höra att jag saknar tillräcklig erfarenhet och utbildning efter att ha varit verksam som energiexpert i tio år och fått min certifiering förnyad flera gånger. Om jag inte får det här beslutet ändrat innebär det slutet för mitt företag, säger Kent Östergård.

Kent Östergård har arbetat som certifierad energiexpert med kvalificerad behörighet i tio år. En energiexpert gör energideklarationer av byggnader. Det är regler från EU som kräver att byggnader i Sverige ska energideklareras för att säkerställa en effektiv energianvändning.

Var femte år måste certifieringen som energiexpert förnyas. Det är staten som bestämmer vilka bolag som ska få utfärda certifieringar. När Kent Östergård skulle förnya sin certifiering år 2019 hade bolaget som tidigare utfärdat hans certifiering upphört med den verksamheten. Han vände sig därför till det statligt ägda bolaget RISE Research Institutes of Sweden (RISE), som idag är en av två ackrediterade certifieringsorgan för energiexperter.

RISE avslog dock Kent Östergårds ansökan. Enligt RISE saknade Kent Östergård den utbildning och erfarenhet som krävs för att vara energiexpert. Detta trots att han har varit certifierad i tio års tid, har en civilingenjörsexamen från Kungliga tekniska högskolan (KTH) och har ägnat mer än 20 år åt processutveckling och energieffektivisering i industri- och fastighetsbranschen, med tunga uppdrag för bl.a. Stockholms stad och Näringsdepartementet.

RISE:s beslut innebär i praktiken ett yrkesförbud och drar undan mattan för Kent Östergårds företag. Och på grund av en lucka i lagen får beslutet inte överklagas till domstol. Nu hjälper Centrum för rättvisa Kent Östergård att med stöd av EU-rätten och Europakonventionen få till stånd en oberoende domstolsprövning av RISE:s beslut så att han kan fortsätta sin verksamhet.

– Det är en grundläggande rättssäkerhetsprincip att ingripande beslut mot enskilda måste kunna överklagas till domstol. I det här fallet har ett statligt bolag i praktiken belagt Kent Östergård med yrkesförbud, samtidigt som beslutet inte får överklagas. En sådan ordning är inte förenlig med rätten till domstolsprövning i EU-stadgan och Europakonventionen, säger Alexander Ottosson, jurist vid Centrum för rättvisa och ombud för Kent Östergård tillsammans med juristerna Erik Scherstén och Erica Wide.

Läs överklagandet här.

Kontakt
Alexander Ottosson, jurist vid Centrum för rättvisa och ombud för Kent Östergård.
073 543 41 01 / [email protected]