Aktuellt

Sök till nästa omgång av Projekt rättegång!


Nu har du som läser juristprogrammet chansen att få en unik inblick i ett av Centrum för rättvisas fall genom att följa med oss före, under och efter huvudförhandlingen i Stockholms tingsrätt. Den här gången handlar det om Arne Gavelin, som felaktigt ställdes under förvaltarskap och fråntogs rätten att bestämma över sitt eget liv. 

Om fallet

Det var i december 2018 som den då 80-årige Arne Gavelin plötsligt inte kunde ta ut pengar från bankomaten eftersom hans kort och konton hade spärrats. Förklaringen visade sig vara att en domstol, utan hans vetskap, hade ställt honom under förvaltarskap.

Förvaltarskap – som historiskt sett har kallats ”omyndigförklaring” – innebär att en person förlorar sin juridiska bestämmanderätt och kontrollen över sin egendom. Eftersom ett beslut om förvaltarskap är mycket ingripande för den enskilde ska det alltid fattas av domstol och först efter att personen själv har fått möjlighet att yttra sig. Denna möjlighet fick inte Arne Gavelin. Omedelbart efter att domstolen hade beslutat om förvaltarskap tog förvaltaren kontroll över Arne Gavelins ekonomi och inledde försäljningar av bland annat fastigheter som Arne Gavelin ägde.

Ett år efter att Arne Gavelin ställts under förvaltarskap visade en medicinsk utredning att han aldrig hade haft något behov av en förvaltare. Domstolen fick då riva upp beslutet om förvaltarskap.

Med hjälp av Centrum för rättvisa har Arne Gavelin stämt staten och begärt skadestånd för att han felaktigt varit ställd under förvaltarskap under ett års tid. Huvudförhandlingen i Stockholms tingsrätt äger rum den 24 mars 2022.

Läs mer om fallet här: https://centrumforrattvisa.se/arne-gavelin-mot-staten/

Vad är projekt rättegång?

Projekt rättegång ger juriststudenter möjlighet att följa med bakom kulisserna på Centrum för rättvisas rättsfall. I det här fallet får en grupp juriststudenter möjlighet att följa med oss innan, under och efter huvudförhandlingen i målet Arne Gavelin mot staten. Vi träffas kvällen innan på Centrum för rättvisas kontor i Gamla stan, där vi tillsammans går igenom målet, diskuterar rättsfrågorna som aktualiseras och diskuterar strategin med ombuden. Dagen efter möts vi utanför Stockholms tingsrätt och går på huvudförhandlingen. Efteråt tar vi oss tillbaka till kontoret där vi diskuterar och analyserar förhandlingen.

När?

Onsdagen den 23 mars kl. 17.00–19.00: Introduktionsseminarium där vi bjuder på middag.

Torsdagen den 24 mars 2022 kl. 09:00-17:00 Huvudförhandling i Stockholms tingsrätt samt avslutningsseminarium. Vi bjuder på lunch under förhandlingspausen och fika på avslutningsseminariet.

Hur?

Skicka din ansökan till [email protected] senast torsdagen den 10 mars. Ansökan ska innehålla ett kortare personligt brev där det framgår varför du vill delta, uppgift om lärosäte och termin samt ett telefonnummer som vi kan nå dig på. Märk din ansökan med ”Projekt rättegång” i ämnesraden.

Var?

Introduktionsseminariet hålls på Centrum för rättvisas kontor i Gamla stan. Adressen är Skeppsbron 20, 111 30 Stockholm.

Huvudförhandlingen hålls i Stockholms tingsrätt. Adressen är Scheelegatan 7, 112 28 Stockholm.

Efter huvudförhandlingen beger vi oss till Centrum för rättvisas kontor för ett avslutningsseminarium.

Har du några frågor? Hör av dig till [email protected].

Vi ser fram emot din ansökan!