Rättssäkerhet

Centrum för rättvisa står upp för enskildas rättssäkerhet. Det handlar bland annat om att säkerställa att enskilda i praktiken har möjlighet att tillvarata sina rättigheter inom rimlig tid och att staten måste kunna hållas ansvarig för felaktig myndighetsutövning.

Claus Carizzo mot staten

Polisen brände företagaren Claus Carizzos bokföringsmaterial, sedan en förundersökning mot honom lagts ned. Men polisen kontaktade inte ens Claus Carizzo och bröt mot kravet att hämta in hans uttryckliga samtycke. En kränkning av äganderätten, konstaterar Justitiekanslern, som har ålagt polisen att betala 100 000 kronor i skadestånd.

Vincent Fotso mot staten

Vincent de Paul Fotso fick vänta i över ett år på att Migrationsverket skulle handlägga hans ärende. Därför anmälde han Migrationsverkets handläggningstid till Justitiekanslern. Men även där fick Vincent vänta. I ett år och fyra månader.