Aktuellt

Region Skåne går med på att betala skadestånd till Olivia – men vill inte erkänna att den gjort något fel

I januari stämde Olivia vårdgivaren Region Skåne i domstol för att hennes grundläggande rätt till kroppslig integritet och självbestämmande överträtts i samband med hennes förlossning. Under förlossningen utsattes Olivia för ett riskfyllt och obefogat ingrepp som hon inte hade samtyckt till. Regionen har nu gått med på att betala det skadestånd som Olivia begärt, men förnekar att det har skett en överträdelse av hennes rättigheter.


Olivia stämmer Region Skåne för påtvingat ingrepp under förlossning.

– Genom att betala skadeståndet, men förneka ansvar, försöker regionen köpa sig fri från den här rättsprocessen. Men för Olivia har det här aldrig handlat om pengarna utan om att ingen annan ska behöva vara med om det hon tvingats utstå. På grund av regionens agerande får vi nu inget svar på vad som gäller i framtida fall. Så får det inte gå till, säger Olivia Möller, jurist på Centrum för rättvisa och ombud för Olivia tillsammans med juristen Erik Scherstén. 

Olivia födde sitt andra barn vid Skånes universitetssjukhus i Lund sommaren 2017. Trots att förlossningen var snabb och bedömdes som normal, pressades Olivias barn ut mot hennes vilja genom ett riskfyllt vårdingrepp som kallas för yttre press. Det är en metod som inte är vedertagen och som är förenad med en ökad risk för förlossningsskador. Olivia hölls fast och utan förvarning tryckte en barnmorska ned armbågen och hela sin tyngd i Olivias mage. Detta trots att Olivia uttryckligen hade motsatt sig ingreppet i sitt förlossningsbrev och högljutt protesterade när det utfördes. Olivias dotter fick ett brutet nyckelben och Olivia fick en förlossningsskada i samband med födseln. Det har i efterhand konstaterats att ingreppet inte var medicinskt motiverat.

Olivia har tidigare anmält händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och begärt patientskadeersättning hos Regionernas Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF). Vårdgivaren fick då kritik för hur förlossningen hade hanterats. Men varken IVO eller LÖF tog ställning till den grundläggande frågan om bristande samtycke och om Olivias rätt till självbestämmande hade åsidosatts genom användningen av yttre press.

Med hjälp av Centrum för rättvisa stämde Olivia vårdgivaren Region Skåne i domstol och begärde 75 000 kronor i skadestånd för att hennes grundläggande rätt till kroppslig integritet och självbestämmande har överträtts. 

I sitt svaromål går regionen nu med på att betala det skadestånd som Olivia har begärt. Regionen bestrider dock att ingreppet inneburit en överträdelse av hennes rättigheter.

När den som blivit stämd går med på att betala skadestånd ska domstolen i regel avsluta målet utan att ta ställning till om det som hänt varit fel.

 – Det är viktigt att regionen tvingas ta ansvar för det som hänt så att samma sak inte händer andra födande kvinnor i framtiden. Vi kommer därför att utmana regionens manöver – man ska inte kunna köpa sig fri från ansvar, avslutar Olivia Möller.

Läs regionens svaromål här.

Kontakt