Aktuellt

Svea hovrätt prövar fall om skadeståndets storlek vid allvarliga överträdelser av Europakonventionen


Genom ett bristfälligt förfarande ställdes Arne Gavelin under förvaltarskap och fråntogs rätten att bestämma över sitt liv. Ett år senare visade det sig att han aldrig haft ett behov av en förvaltare. Tidigare i år slog Stockholms tingsrätt fast att det felaktiga förvaltarskapet har utgjort en allvarlig överträdelse av Arne Gavelins rättigheter enligt Europakonventionen och tillerkände honom 60 000 kr i ideellt skadestånd. Nu ska Svea hovrätt pröva om Arne Gavelin har rätt till ett högre skadestånd.

I en dom den 21 april 2022 kom Stockholms tingsrätt fram till att domstolen som ställde Arne Gavelin under förvaltarskap hade överträtt hans rätt till privatliv enligt Europakonventionen. Enligt tingsrätten hade handläggningen av Arne Gavelins förvaltarskapsärende varit behäftad med allvarliga brister som avsett väsentliga rättssäkerhetsgarantier, som rätten att få yttra sig före beslut, rätten att få ett rättegångsbiträde förordnat för sig och rätten till motiverade beslutsskäl.

Tingsrätten slog fast att staten skulle utge ideellt skadestånd till Arne Gavelin med 60 000 kr för att gottgöra att han under ett års tid felaktigt var ställd under förvaltarskap. Med hjälp av Centrum för rättvisa överklagade Arne Gavelin målet till Svea hovrätt för att pröva om han har rätt till ett högre skadestånd.

– På grund av statens agerande blev Arne Gavelin felaktigt av med möjligheten att bestämma över sitt liv under ett års tid. Det är bra att tingsrätten har konstaterat att det som hände Arne Gavelin har varit en allvarlig överträdelse av hans rätt till privatliv. Vi anser dock att kränkningen har varit så allvarlig att Arne Gavelin förtjänar ett högre skadestånd. Det är viktigt att få prövat hur mycket sådana här allvarliga överträdelser av enskildas rättigheter ska kosta staten, säger Lisa Greene, jurist på Centrum för rättvisa, som tillsammans med juristerna Henrietta Cahn och Olivia Möller företräder Arne Gavelin i rättsprocessen.

Läs mer om fallet här.

Kontakt
Lisa Greene

Lisa Greene

Jurist, Associate (föräldraledig)