Arne Gavelin mot staten

Av 2021-04-23 augusti 10th, 2022 Pågående fall, Rättssäkerhet

På bristfälligt underlag ställdes Arne Gavelin under förvaltarskap och fråntogs rätten att bestämma över sitt liv. Ett år senare visade det sig att han aldrig haft behov av förvaltare. Men då hade förvaltaren mot hans vilja redan sålt av stora delar av hans egendom. Med Centrum för rättvisas hjälp har Arne Gavelin stämt staten och begärt skadestånd för det felaktiga förvaltarskapet.

– Det kändes som att jag hade förlorat alla mina rättigheter och ställts utanför samhället. Det hela har varit oerhört förödmjukande, säger Arne Gavelin om det inträffade.

Det var i december 2018 som den då 80-årige Arne Gavelin plötsligt inte kunde ta ut pengar från bankomaten eftersom hans kort och konton hade spärrats. Förklaringen visade sig vara att en domstol, utan hans vetskap, hade ställt honom under förvaltarskap.

Förvaltarskap – som historiskt sett har kallats för ”omyndigförklaring” – innebär att en person förlorar sin juridiska beslutsförmåga och kontrollen över sin egendom. Förvaltarskap får anordnas om någon på grund av sjukdom eller liknande förhållande behöver hjälp med att tillvarata sina rättigheter, förvalta sin egendom eller på annat sätt bevaka sina intressen.

Eftersom ett beslut om förvaltarskap är mycket ingripande för den enskilde ska det alltid fattas av domstol och först efter att personen själv har fått möjlighet att yttra sig i frågan. Domstolen har också en långtgående skyldighet att inhämta medicinsk utredning som klarlägger personens behov av förvaltare.

Men i Arne Gavelins fall beslutade domstolen att ställa honom under förvaltarskap utan att han fick någon information om att frågan hade väckts och utan att det fanns någon utförlig medicinsk utredning som bedömde hans behov av förvaltare.

Omedelbart efter att domstolen hade beslutat att ställa Arne Gavelin under förvaltarskap tog förvaltaren kontroll över hans ekonomi. Mot hans vilja inledde förvaltaren sedan försäljningar av bland annat bostads- och skogsfastigheter samt ett flertal entreprenadmaskiner.

Ett år senare ansökte Arne Gavelin själv om att förvaltarskapet skulle upphöra. Det gjordes då en utförlig medicinsk utredning som visade att han aldrig haft något behov av förvaltare. Domstolen tvingades då att riva upp sitt tidigare beslut om förvaltarskap.

Med hjälp av Centrum för rättvisa har Arne Gavelin stämt staten och begärt skadestånd för bristerna i domstolens handläggning och för att han felaktigt ställts under förvaltarskap under cirka ett års tid.

Stockholms tingsrätt kom i sin dom i april 2022 fram till att domstolen som ställde Arne Gavelin under förvaltarskap har överträtt hans rätt till skydd för sitt privatliv enligt Europakonventionen. Enligt tingsrätten har handläggningen av Arne Gavelins förvaltarskapsärende varit behäftad med allvarliga brister som avsett väsentliga rättssäkerhetsgarantier. Tingsrätten slog även fast att staten ska utge ideellt skadestånd till Arne Gavelin med 60 000 kr för att gottgöra att han under ett års tid var ställd under förvaltarskap.

Tingsrättens dom har överklagats till Svea hovrätt som har lämnat prövningstillstånd i målet.

2021

Stockholms tingsrätt

Stämningsansökan

TR Stamningsansokan Arne Gavelin 2021-04-15

Arne Gavelins stämningsansökan.

15 april, 2021

SVT Nyheter Västernorrland

"Arne Gavelin, 83 år, sattes under förvaltare – stämmer staten"

SVT Nyheter Västernorrland rapporterar om fallet.

15 april, 2021

Stockholms tingsrätt

Svaromål Justitiekanslern

TR Svaromål Justitiekanslern 2021-06-14

Staten medger skadeståndsskyldighet för det slutliga beslutet om anordnande av förvaltarskap för Arne Gavelin, men bestrider övriga delar av hans talan.

14 juni, 2021

Stockholms tingsrätt

Muntlig förberedelse

TR Protokoll 2021-09-29

Tingsrättens protokoll från den muntliga förberedelsen.

29 september, 2021

Stockholms tingsrätt

Yttrande Arne Gavelin

TR Yttrande Arne Gavelin 2021-11-03

Arne Gavelin yttrar sig över protokollet från den muntliga förberedelsen och processlägesöversikten, samt justerar grunderna för sin talan.

3 november, 2021

Stockholms tingsrätt

Yttrande Justitiekanslern

TR Yttrande Justitiekanslern 2021-11-24

Staten yttrar sig över protokollet från den muntliga förberedelsen och processlägesöversikten, samt bemöter Arne Gavelins yttrande och uppger preliminär bevisuppgift.

24 november, 2021

Stockholms tingsrätt

Yttrande Arne Gavelin

TR Yttrande Arne Gavelin 2021-12-17

Arne Gavelin bemöter statens yttrande och uppger slutlig bevisuppgift.

17 december, 2021

Stockholms tingsrätt

Yttrande Justitiekanslern

TR Yttrande Justitiekanslern 2022-01-17

Staten bemöter Arne Gavelins yttrande och uppger slutlig bevisuppgift.

17 januari, 2022

April 2022

Stockholms tingsrätt

Dom

TR Tingsrättens Dom 2022-04-21

Stockholms tingsrätt finner att staten har överträtt Arne Gavelins rätt till skydd för sitt privatliv och att staten därför ska utge skadestånd till honom.

21 april, 2022

Maj 2022

Svea hovrätt

Överklagande Arne Gavelin

HR Överklagande Arne Gavelin 2022-05-11

Arne Gavelin överklagar Stockholms tingsrätts dom till Svea hovrätt.

Juni 2022

Svea hovrätt

Beslut

HR provningstillstand 2022-06-15

Svea hovrätt ger prövningstillstånd.

15 juni, 2022

Augusti 2022

Svea hovrätt

Yttrande Arne Gavelin

HR Yttrande Arne Gavelin 2022-08-26

Arne Gavelin begär att få åberopa ny bevisning inför prövningen i hovrätten.

26 augusti, 2022

September 2022

Svea hovrätt

Yttrande Justitiekanslern

HR Yttrande Justitiekanslern 2022-09-14

Staten yttrar sig över Arne Gavelins överklagande och begäran om att få åberopa ny bevisning.

14 september, 2022

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!