Aktuellt

Hovrätten ger Arne Gavelin rätt – höjer skadestånd för felaktigt förvaltarskap 

Svea hovrätt har i dag dömt staten att betala skadestånd för brott mot Europakonventionen. Domen gäller Arne Gavelin som felaktigt sattes under förvaltarskap och fråntogs rätten att bestämma över sitt liv under ett års tid. Han får nu skadestånd med 80 000 kronor för rättighetsöverträdelsen. ”Domen innebär en upprättelse för Arne Gavelin, men han har rätt till ett mycket högre skadestånd och kommer därför att överklaga till Högsta domstolen”, säger Natalie Staff, jurist på Centrum för rättvisa.


– Förvaltarskapet kändes som en livstidsdom. Jag hade förlorat alla mina rättigheter och ställts utanför samhället. Det hela har varit oerhört förödmjukande. Det känns som en upprättelse att även hovrätten nu slagit fast att det var fel, säger Arne Gavelin. 

Hovrätten har nu för första gången prövat statens ansvar när en domstol felaktigt satt en enskild under förvaltarskap. I sin dom understryker hovrätten allvaret av den rättighetsöverträdelse som Arne Gavelin utsatts för. Domen väntas bli vägledande för andra fall. 

– Att sätta någon under förvaltarskap är bland det mest ingripande staten kan utsätta sina medborgare för. Den här är en bra dom som ger upprättelse åt Arne Gavelin och inskärper vikten av att förvaltarskapsärenden måste prövas på ett noggrant och rättssäkert sätt. Men skadeståndet är fortfarande för lågt och motsvarar inte överträdelsens allvar. Vi kommer därför att överklaga till Högsta domstolen, säger Natalie Staff, jurist på Centrum för rättvisa, som tillsammans med juristen Alexander Ottosson företräder Arne Gavelin. 

Det var i december 2018 som den då 80-årige Arne Gavelin plötsligt inte kunde ta ut pengar från bankomaten. Hans kort och konton hade spärrats. Först efter en dryg vecka utan pengar fick han ett brev från Ångermanlands tingsrätt. Av brevet framgick att tingsrätten hade förordnat en förvaltare för Arne Gavelin – en för honom helt okänd person som befann sig i Västerås, 50 mil bort. Det hade skett utan att han fått någon information och utan att det fanns någon medicinsk utredning som bedömde hans behov av förvaltare. 

Genom beslutet fråntogs Arne Gavelin sin juridiska beslutsförmåga och kontrollen över sin egendom – det som historiskt sett har kallats för ”omyndigförklaring”. 

Omedelbart efter beslutet tog förvaltaren kontroll över Arne Gavelins ekonomi och hans företag. Mot hans vilja inledde förvaltaren försäljningar av bland annat hans bostads- och skogsfastigheter samt sålde ett flertal entreprenadmaskiner och fordon. 

Ett år senare gjordes en utförlig medicinsk utredning som visade att Arne Gavelin aldrig haft något behov av förvaltare. Domstolen tvingades då att riva upp sitt tidigare beslut om förvaltarskap. 

Med hjälp av Centrum för rättvisa stämde Arne Gavelin staten och begärde skadestånd för bristerna i domstolens handläggning och för att han felaktigt ställts under förvaltarskap under cirka ett års tid.  

I sin dom från april 2022 kom Stockholms tingsrätt fram till att Arne Gavelins rätt till privatliv enligt Europakonventionen hade överträtts och att staten skulle utge skadestånd till Arne Gavelin om 72 994 kronor, varav 60 000 kronor avsåg ersättning för kränkning. Domen överklagades till hovrätten eftersom Arne Gavelin ansåg att beloppet var ett alldeles för lågt skadestånd för en sådan allvarlig överträdelse som han utsatts för. Även det skadestånd på 92 994 kronor, varav 80 000 kronor avser ersättning för kränkning, som dömts ut av Svea hovrätt anser Arne Gavelin är för lågt. Domen kommer därför att överklagas till Högsta domstolen. 

– Det här är första gången som statens ansvar för felaktiga förvaltarskap prövas i domstol. Det finns ett stort behov av vägledning kring hur allvaret av en sådan överträdelse ska värderas. Därför är det viktigt att målet prövas av Högsta domstolen, avslutar Natalie Staff. 

Läs domen här. 

Kontakt: 

Natalie Staff, jurist på Centrum för rättvisa och ombud för Arne Gavelin 

070-358 76 19 / [email protected]