Torbjörn Lagmark mot Helsingborgs kommun

By 2011-11-30 mars 4th, 2020 Yrkes- och näringsfrihet

Torbjörn Lagmark tar strid mot avgifter utan motprestation

Restaurangägaren Torbjörn Lagmark har under flera års tid tvingats betala tusentals kronor i avgifter till Helsingborgs kommun för tillsyn av livsmedelshanteringen och alkoholserveringen på Lagmarks restaurang. Men Lagmark har inte fått den tillsyn han betalat för, vilket strider mot såväl grundlag som vanlig lag.

Till slut tröttnade Torbjörn Lagmark på att bli fakturerad av kommunen för arbete som inte utförts. 2011 överklagade Lagmark såväl avgifterna för livsmedelstillsynen som för tillsynen över Lagmarks tillstånd att servera alkohol. I sina överklaganden yrkar Lagmark på nedsättning av respektive avgift eftersom kommunen inte tillhandahållit tillräcklig motprestation i form av tillsyn.

En förutsättning för kommunens avgiftsuttag är att avgiften motsvarar kommunens kostnad för tillsynen. Det följer b.la. av regeringsformen, kommunallagen och alkohollagen respektive avgiftförordningen för livsmedelstillsyn. För det fall att avgiftsuttaget överskrider kostnaden för tillsynsarbetet, som i Lagmarks fall, är avgiften istället att anse som en skatt. Och kommunen får inte ta ut skatt utan beslut från riksdagen.

I mars 2012 beslutade Förvaltningsrätten i Malmö att avgifterna för Lagmark för livsmedelstillsynen skulle sättas ned till hälften. Det var första gången en domstol kom fram till att kontrollavgifter av det aktuella slaget tagits ut felaktigt eftersom tillsyn inte utförts i tillräcklig omfattning. Ta del av förvaltningsrättens dom här.

Avgifterna för kommunens tillsyn över Lagmarks serveringstillstånd har överklagats till förvaltningsrätten, kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen.

I skriftväxlingen har Lagmark framhållit att även om kommunen inte har skyldighet att redovisa för hur tillsynsarbetet bedrivs minut för minut har kommunen likväl en skyldighet att kunna redovisa att det arbete de tagit betalt för också har utförts.

Under åren 2008-2012 har Torbjörn Lagmarks restaurang fått sex tillsynsbesök om sammanlagt 89 minuter. Under samma period har Lagmark betalat totalt 82 800 kr i avgifter. Om endast nämnda tillsynsbesök på plats hos Lagmark skulle räknas, skulle det ge en kostnad på omkring 55 820 kr per timme eller ca 930 kr per minut.

Kommunen menar att utöver tillsynsbesöken på plats hos Lagmarks restaurang bedriver kommunen också tillsynsarbetet internt på kommunkontoret. Omfattningen av detta arbete i förhållande till Lagmarks avgifter har kommunen dock inte kunnat lämna närmare uppgifter om.

Torbjörn Lagmarks fall har betydelse för alla andra Helsingborgskrögare som betalar motsvarande avgifter för kommunens tillsyn över krögarnas livsmedelshantering och serveringstillstånd. Torbjörn Lagmark och hans branschkollega Per Dahlberg hoppas att det nu ska bli klarare vad som gäller:

– Hela branschen vinner på effektiv och regelbunden kontroll. Men det är inte rimligt att betala höga avgifter utan att få särskilt mycket tillbaka, säger de.

 

Högsta förvaltningsdomstolen

Lagmarks överklagande till Högsta förvaltningsdomstolen 20130527

Kammarrätten

Kammarrättens dom 20130502

Lagmarks slutförande av talan 20130211

Lagmarks yttrande 20121012

Lagmarks yttrande 20120705

Lagmarks överklagande till kammarrätten 20120322

Kommunens yttranden hos kammarrätten

Kommunens yttrade 20121119

Kommunens yttrande 20120906

Kommunens yttrande 20120615

Förvaltningsrätten

Förvaltningsrättens dom 2012-03-15

Förvaltningsrättens dom 2012-03-01

I media