Aktuellt

Vinst för Connie Dickinson i Högsta domstolen mot Mälardalens högskola


Connie Dickinson utanför Högsta domstolen i Stockholm. Klicka för att ladda ned högupplöst bild. Foto: Centrum för rättvisa

[vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text]

Connie Dickinson utanför Högsta domstolen i Stockholm. Klicka för att ladda ned högupplöst bild. Foto: Centrum för rättvisa

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text]Högsta domstolen har idag slagit fast att Mälardalens högskola är skyldig att återbetala 114 000 kronor, det vill säga två tredjedelar av de studieavgifter som Connie Dickinson har betalat för en undermålig matematikutbildning på högskolan. Den vägledande domen innebär att svenska högskolor har ett rättsligt ansvar gentemot betalande utländska studenter att se till att utbildningar de säljer håller godtagbar kvalitet.

Läs Högsta domstolens dom här.

– Mälardalens högskolas uppfattning var att den inte har något rättsligt ansvar när den säljer undermåliga utbildningar till betalande utländska studenter. Det är bra att Högsta domstolen tydligt tar avstånd från det synsättet. Domen klargör att betalande utländska studenter inte bara har skyldigheter gentemot högskolan utan också rättigheter. Det är rätt och rimligt att en högskola som tagit betalt för en undermålig utbildning kan bli återbetalningsskyldig, säger Fredrik Bergman, chef för Centrum för rättvisa, som tillsammans med Johannes Forssberg, jurist på Centrum för rättvisa, var ombud för Connie Dickinson i Högsta domstolen.

– Jag har kämpat för det här i fyra års tid. Nu känner jag både lättnad och glädje, säger Connie Dickinson.

Högsta domstolen konstaterar i domen att vissa delar av förhållandet mellan en högskola och en student styrs av offentligrättsliga regler. När det däremot gäller högskolans ansvar för utbildningens kvalitet finner domstolen att det mellan studenten och högskolan har funnits ett avtal. Vidare anser domstolen att det, bl.a. med hänvisning till Universitetskanslersämbetets utvärdering av utbildningen, är bevisat att det har funnits betydande kvalitetsbrister i utbildningsprogrammet. Högsta domstolen bedömer därför att Connie Dickinson har rätt att få tillbaka två tredjedelar av det betalda beloppet.

Bakgrund
Den amerikanska medborgaren Connie Dickinson flyttade för ett antal år sedan till Sverige för att läsa en matematikutbildning vid Mälardalens högskola.

I likhet med de tusentals andra utomeuropeiska studenter som varje år kommer till Sverige för högskolestudier var hon skyldig att betala för sin utbildning fullt ut genom så kallade studieavgifter. Anledningen till att studieavgifterna infördes var att regeringen ansåg att svenska högskolor skulle locka utländska studenter som är beredda att investera i en kvalitetsutbildning snarare än sådana som vill läsa en kostnadsfri utbildning.

Connie Dickinsons studieavgift uppgick till 55 000 kronor termin. Det var mycket pengar för henne men hon var villig att göra en rejäl investering i sin utbildning.

Omedelbart när hon påbörjade utbildningen på Mälardalens högskola insåg hon dock att det inte stod rätt till med den. Flera av lärarna talade dålig engelska, trots att det var undervisningsspråket. Viktiga resurser saknades och undervisningen brast.

När sedan det statliga kontrollorganet Universitetskanslersämbetet i en kvalitetsutvärdering underkände Connies utbildning på fyra av fem punkter och gav den det samlade omdömet bristande kvalitet, vilket innebar att högskolans rätt att utfärda examen ifrågasattes, hoppade Connie av utbildningen och begärde att högskolan skulle betala tillbaka hennes studieavgifter. Högskolan avslog dock hennes begäran med motiveringen att det saknades lagstöd för återbetalning.

Connie Dickinson stämde då högskolan vid Västmanlands tingsrätt med Centrum för rättvisa som ombud. Hon argumenterade för att hon och högskolan hade ingått ett avtal och att högskolan gjort sig skyldig till avtalsbrott och därför var skyldig att betala tillbaka. I dom den 14 juni 2016 gav tingsrätten Connie rätt och förpliktade högskolan att betala tillbaka studieavgifterna.

Mälardalens högskola överklagade då till Svea hovrätt, som delade tingsrättens bedömning att Connie och högskolan ingått ett avtal och att högskolan brutit mot avtalet genom att leverera en utbildning av bristande kvalitet. Hovrätten ansåg dock att Connie ändå haft viss nytta av utbildningen och bestämde därför högskolans återbetalningsskyldighet till hälften av studieavgifterna. Både Mälardalens högskola och Connie Dickinson överklagade sedan till Högsta domstolen, som meddelade prövningstillstånd den 28 augusti 2017. Den 28 februari 2018 hölls huvudförhandling i målet och nu har alltså Högsta domstolen meddelat dom, där Connie Dickinson ges rätt. Domen kommer att bli vägledande för liknande fall.

För frågor om fallet kontakta Alexandra Loyd, 073-7679273.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]