Aktuellt

Vinst för syskonen Lignell – Mark- och miljööverdomstolen stoppar tvångsinlösen av deras barndomshem

Trots tidigare löften om att deras barndomshem skulle få stå kvar gick Östersunds kommun till domstol för att få tvångsinlösa syskonen Leif och Anita Lignells hus. Syskonen tog strid för sitt hus och har nu fått rätt i Mark- och miljööverdomstolen som i en dom i dag har slagit fast att huset får stå kvar.


– Vi är förstås väldigt lättade. Det betyder mycket för oss att huset får stå kvar. Jag kan nu äntligen planera för husets framtid utan att ha hotet om inlösen hängande över mig, säger Leif Lignell som länge har haft planer på att flytta tillbaka till sitt barndomshem.

Familjen Lignell har ägt fastigheten sedan 1960-talet och syskonen Lignell växte upp i det röda huset som hör till fastigheten. Sedan familjen köpte huset har Östersunds kommun gradvis omvandlat det omkringliggande området från ett landsbygdsområde till ett handelsområde. Familjen Lignell har inte motsatt sig att området förändrats och utvecklats, men de har hela tiden varit angelägna om att få behålla sitt hem.

I kontakter med familjen har kommunen lovat att huset ska få stå kvar. I beskrivningen till den aktuella detaljplanen anges att fastigheten får nyttjas för boende ”så länge fastighetsägaren önskar”.

Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt har i dag gett syskonen Lignell rätt och bestämt att huset ska få stå kvar. Enligt domstolen har kommunen genom sitt agerande gett Leif och Anita Lignell en befogad anledning att anta att de skulle få behålla sitt hus. Kommunen får därför inte tvångsinlösa huset.

– Vi gläds med Leif och Anita som får behålla sitt barndomshem. Det här är dessutom en principiellt viktig dom där Mark- och miljööverdomstolen tydliggör att det allmänna måste agera på ett förutsebart och konsekvent sätt när enskildas egendom ska tas i anspråk med tvång, säger Erik Scherstén, jurist vid Centrum för rättvisa och ombud för syskonen Lignell tillsammans med juristerna Olivia Möller och Emanuel Klerfelt Johansson.

Kommunen kan överklaga domen till Högsta domstolen senast den 20 december 2022.

Läs domen här.

Kontakt