Aktuellt

Hovrätten ger Teddy Bondefalk rätt – får skadestånd för operation utan samtycke

Svea hovrätt har idag i en unik dom beviljat Teddy Bondefalk skadestånd för att Region Stockholm överträtt hans grundläggande rätt till kroppsligt självbestämmande. Läkare på Karolinska sjukhuset utförde en annan och mer riskfylld operation än vad Teddy Bondefalk hade informerats om och samtyckt till. Teddy Bondefalk drabbades till följd av operationen av mycket allvarliga skador.


– Jag har hela tiden sagt att operationen som utfördes inte var den jag samtyckte till, men sjukhuset har inte velat ta ansvar för det som hände mig. Det känns bra att hovrätten slår fast att sjukhuset gjorde fel. Jag hoppas att domen kan förhindra att andra tvingas gå igenom det som jag har varit med om, säger Teddy Bondefalk.

Den pensionerade polisen Teddy Bondefalk sökte inledningsvis vård på Karolinska universitetssjukhuset för besvärande sömnapné. Under 2010 sattes en kanyl i hans hals för att underlätta andningen och säkra lufttillförseln.

Under våren 2011 involverades en medialt uppmärksammad kirurg i behandlingen av Teddy Bondefalk. Teddy Bondefalk gick då med på att genomgå en operation som innebar att andningsvägarna skulle frigöras för att andningskanylen på sikt skulle kunna tas bort.

Men vid operationen utförde kirurgen andra och mer riskfyllda ingrepp än de som Teddy Bondefalk hade fått information om och samtyckt till. I stället för att frigöra luftvägarna tog kirurgen bort cirka fem centimeter av Teddy Bondefalks luftstrupe. Vid operationen tog man även bort den kanyl som Teddy Bondefalk andades genom.

En kort tid efter operationen drabbades Teddy Bondefalk av ett akut andningsuppehåll, med hjärtstillestånd och hjärnskador som följd. De fysiska skador som Teddy Bondefalk ådrog sig till följd av operationen medförde bland annat att han förlorade större delen av sin syn, sin hörsel samt sin sväljförmåga. Sedan dess behöver han assistans dygnet runt. 

Centrum för rättvisa har hjälpt Teddy Bondefalk att stämma Region Stockholm på skadestånd för att han utsatts för ingrepp som han inte samtyckt till. Stockholms tingsrätt avslog i sin dom från sommaren 2021 Teddy Bondefalks skadeståndsanspråk för att tingsrätten ansåg att han inte hade bevisat att det saknats ett samtycke till de ingrepp som utfördes. 

Men i en unik dom ger Svea hovrätt idag Teddy Bondefalk rätt och fäller regionen för att den överträtt hans rätt till kroppsligt självbestämmande. Hovrätten tydliggör i domen att det är regionen som måste bevisa att det funnits ett samtycke till de ingrepp som utfördes, inte patienten som måste bevisa avsaknaden av samtycke.

– För första gången har en svensk domstol nu slagit fast att en planerad operation som utförts utan samtycke strider mot patientens grundläggande rättigheter. Domen är principiellt viktig och kan få betydelse även för andra, säger Paula Röttorp, senior jurist vid Centrum för rättvisa. Paula Röttorp är tillsammans med juristerna Erik Scherstén, Emanuel Klerfelt Johansson och Olivia Möller ombud för Teddy Bondefalk.

– Regionen förpliktas i domen att betala 75 000 kr i skadestånd till Teddy Bondefalk, vilket är ett lägre belopp än vad han har begärt. Vi kommer därför överväga att ta målet vidare till Högsta domstolen, fortsätter Paula Röttorp.

Läs hovrättens dom här.

Kontakt