Alain och Claudine Cavard mot Tillväxtverket

Av 2021-06-18 december 17th, 2021 Pågående fall, Rättssäkerhet

Hundratals småföretagare som fått korttidsstöd under coronapandemin för att betala löner har drabbats av felaktiga återkrav av Tillväxtverket. Några av dem som drabbats är Alain och Claudine Cavard som driver ett reseföretag i Småland. Med hjälp av Centrum för rättvisa har de överklagat Tillväxtverkets beslut för att slippa tvingas gå i konkurs. Fallet kan få betydelse för många andra som drabbats av Tillväxtverkets felaktiga återkrav.

– Förra året var otroligt dystert för vårt familjeföretag. Nästan alla våra fiskeresor ställdes in eller sköts på framtiden. Det här återkravet är spiken i kistan för vårt livsverk – om Tillväxtverket vinner går vi i konkurs, säger Alain Cavard som driver turism- och reseföretaget SPF Fiskeresor AB i Gamleby i Småland.

Det var i januari 2021 som företagarna Alain och Claudine Cavard fick beskedet ­– det korttidsstöd de fått till Alains lön krävdes tillbaka av Tillväxtverket. Myndigheten menar att företaget inte har rätt till stödet eftersom det gjort en utdelning. Men i lagen fanns inget utdelningsförbud, och den utdelning som Tillväxtverket hänvisar till genomfördes aldrig.

För att ha rätt till korttidsstöd ska ett företag ha fått allvarliga ekonomiska svårigheter på grund av pandemin. Ett halvår efter att stödet infördes våren 2020 ändrade Tillväxtverket plötsligt sin syn på utdelningar. Tillväxtverket anser numera att ett beslut om utdelning alltid innebär att några ekonomiska svårigheter inte föreligger, oavsett utdelningens storlek och företagets ekonomi. Hundratals småföretagare blir därför av med de stöd de fått.

Förvaltningsrätten i Stockholm har gett Tillväxtverket bakläxa i över hälften av fallen. Enligt domstolen har myndigheten gjort fel som automatiskt krävt tillbaka stöden utan att göra en samlad bedömning av företagens ekonomiska situation. Men domstolens praxis är spretig och i 67 fall av de 198 som hade avgjorts fram till början av juni 2021 har Tillväxtverket fått rätt. I Alain och Claudine Cavards fall gick förvaltningsrätten på Tillväxtverkets linje.

Efter att Alain och Claudine Cavard överklagat förvaltningsrättens dom till Kammarrätten i Stockholm har nu även kammarrätten i stort gått på Tillväxtverkets linje. En av tre domare i målet hos kammarrätten var skiljaktig och ville ge makarna Cavard rätt. Kammarrättens dom har överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen.

Centrum för rättvisa hjälper Cavards i processen mot Tillväxtverket. Enligt Centrum för rättvisa är Tillväxtverkets praxis felaktig.

– Här ser vi att Tillväxtverket skickar återkrav och drar undan mattan för hundratals småföretag, trots att de enskilda inte har gjort något fel. Att kammarrätten går på motsatt linje som förvaltningsrätten gjort i många fall och dessutom är oenig visar att det behövs ett vägledande avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen, säger Alexandra Loyd, jurist på Centrum för rättvisa och ombud för företagarna tillsammans med Erica Wide och Henrietta Cahn.

2021

Förvaltningsrätten i Stockholm

Förvaltningsrättens dom

FR Förvaltningsrättens dom 2021-04-22

Förvaltningsrätten avslår Claudine och Alain Cavards överklagande av Tillväxtverkets beslut om återkrav av korttidsstöd.

22 april, 2021

Aftonbladet

”De tvingas betala tillbaka coronastöd – riskerar konkurs”

Aftonbladet rapporterar om makarna Cavards fall.

2 juni, 2021

Kammarrätten i Stockholm

Överklagande

KR Överklagande Cavards 2021-06-04

Claudine och Alain Cavards överklagande till Kammarrätten i Stockholm.

4 juni, 2021

Kristianstadsbladet

”Småföretagarna tar en viktig strid mot staten”

Tillväxtverket misshandlar småföretagen under pandemin. Det måste få ett slut, skriver ledarskribenten Naod Habtemichael i Kristianstadsbladet

16 juni, 2021

SVT Nyheter Småland

”Alain fick statligt stöd under pandemin – krävs på pengarna tillbaka”

Alain Cavard intervjuas av SVT Nyheter Småland om processen mot Tillväxtverket.

29 juni, 2021

Kammarrätten i Stockholm

Prövningstillstånd

KR Prövningstillstånd 2021-07-05

Kammarrätten i Stockholm ger prövningstillstånd.

5 juli, 2021

Kammarrätten i Stockholm

Yttrande Tillväxtverket

KR Yttrande Tillväxtverket 2021-07-27

Tillväxtverkets yttrande över makarna Cavards överklagande.

27 juli, 2021

Kammarrätten i Stockholm

Yttrande Cavards

KR Yttrande Cavards 2021-08-25

Makarna Cavard yttrar sig över Tillväxtverkets svarsskrift.

25 augusti, 2021

Kammarrätten i Stockholm

Yttrande Tillväxtverket

KR Yttrande Tillvaxtverket 2021-09-16

Tillväxtverket yttrar sig över makarna Cavards svarsskrift.

16 september, 2021

Kammarrätten i Stockholm

Yttrande Cavards

KR Yttrande Cavards 2021-10-01

Makarna Cavard yttrar sig över Tillväxtverkets yttrande och slutför sin talan i målet hos kammarrätten.

1 oktober, 2021

Kammarrätten i Stockholm

Kammarrättens dom

KR Kammarrattens dom 2021-11-26

Kammarrätten avslår makarna Cavards överklagande.

26 november, 2021

Högsta förvaltningsdomstolen

Överklagande Cavards

HFD Överklagande Cavards 2021-12-16

Claudine och Alain Cavards överklagande till Högsta förvaltningsdomstolen.

16 december, 2021

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!