Ali Omumi mot staten

By 2020-02-25 september 18th, 2020 Kompetensutvisning, Pågående fall

Migrationsverket utvisade ingenjören Ali Omumi ur Sverige på grund av att hans förrförra arbetsgivare saknade vissa försäkringar. Därefter hindrade Migrationsverket honom från att komma tillbaka till Sverige med hänvisning till en påhittad regel. Först efter en lång rättsprocess i migrationsdomstolen kunde Ali Omumi återvända till sitt jobb på ABB i Ludvika. Med hjälp av Centrum för rättvisa stämmer han nu staten i domstol för en av de mest uppmärksammade kompetensutvisningarna och begär skadestånd för den inkomstförlust som han haft på grund av Migrationsverkets felaktiga utvisningsbeslut.

Jag kan inte förstå varför jag blev tvungen att lämna mitt arbete på ABB och varför jag behandlades som en kriminell. Med den här rättsprocessen hoppas jag kunna göra skillnad för andra arbetstagare som blivit felaktigt utvisade av Migrationsverket, sa Ali Omumi till TV4 Nyheterna i samband med att stämningsansökan lämnades in till Stockholms tingsrätt fredagen den 6 december 2019.

Ingenjören Ali Omumi utvisades sommaren 2018 på grund av att hans förrförra arbetsgivare hade missat att teckna vissa försäkringar. Utvisningen skedde trots att hans befintliga anställning hos ABB i Ludvika uppfyllde alla villkor för arbetstillstånd. Några månader efter att Ali Omumi hade tvingats lämna Sverige ansökte han om ett nytt arbetstillstånd. Men då avslog Migrationsverket hans ansökan eftersom myndigheten tyckte att den hade kommit för tidigt, trots att det inte finns någon sådan regel.

Migrationsverket har under många år utvisat arbetskraftsinvandrare på grund av bagatellartade misstag som berott på deras arbetsgivare, ett problem som kommit att beskrivas som ”kompetensutvisningar” eftersom det drabbat många arbetstagare i eftertraktade bristyrken som t.ex. ingenjör och programmerare. Centrum för rättvisa engagerade sig i frågan under 2016 vilket ledde till att Migrationsöverdomstolen på luciadagen 2017 rev upp Migrationsverkets praxis. Trots det utvisades Ali Omumi.

Det senaste problemet kopplat till kompetensutvisningarna är att Migrationsverket hindrat felaktigt utvisade personer från att komma tillbaka till sina jobb i Sverige med hänvisning till en påhittad regel, som innebär att utvisade arbetskraftsinvandrare portas från Sverige under en obestämd tid. Detta trots att denna så kallade karantänsregel upprepade gånger har underkänts av migrationsdomstolarna.

– Kompetensutvisningarna har inneburit personliga tragedier för de som felaktigt utvisats och har varit skadliga för Sverige. Nu måste staten ta ansvar för att Migrationsverket hittar på regler och inte följer vad som gäller, säger Alexandra Loyd, jurist på Centrum för rättvisa, som tillsammans med juristen Helena Myrin företräder Ali Omumi i rättsprocessen.

Ali Omumi lämnade in sin stämningsansökan i Stockholms tingsrätt den 6 december 2019. Det är första gången som en felaktigt utvisad arbetskraftsinvandrare stämmer staten och utkräver ansvar för Migrationsverkets kompetensutvisningar.

Kontakt:
Alexandra Loyd, administrativ chef och jurist på Centrum för rättvisa
073-767 92 73 / alexandra.loyd@centrumforrattvisa.se

2019

Stockholms tingsrätt

Stämningsansökan

TR Ali Omumi stämningsansökan 2019-12-06

Ali Omumi begär skadestånd för den inkomstförlust som han haft på grund av Migrationsverkets felaktiga utvisningsbeslut.

6 december, 2019

TV4 Nyheterna

"Ingenjören Ali utvisades – nu krävs staten på ansvar"

TV4 rapporterar från Stockholms tingsrätt om att Ali Omumi och Centrum för rättvisa stämmer staten.

6 december, 2019

Svenska Dagbladet

Tove Lifvendahl: "Rätt att stämma svenska staten"

Svenska Dagbladet skriver att fallet innebär en historisk prövning av Migrationsverkets kompetensutvisningar.

9 december, 2019

2020

Sveriges Radio P4 Dalarna

"Ali stämde staten – tillbaka i Ludvika för unika rättsprocessen"

P4 Dalarna rapporterar om fallet

26 februari, 2020

Stockholms tingsrätt

Svaromål staten

TR Svaromål Justitiekanslern 2020-02-28

Statens motsätter sig Ali Omumis yrkande.

28 februari, 2020

Sveriges Radio P4 Dalarna

"Staten vill inte ge Ali ersättning för felaktig utvisning"

P4 Dalarna rapporterar om fallet

3 mars, 2020

Stockholms tingsrätt

Yttrande Ali Omumi

TR Yttrande Ali Omumi 2020-04-02

Ali Omumis yttrande över statens svaromål.

2 april, 2020

Stockholms tingsrätt

Yttrande Ali Omumi

TR Yttrande samt bevisuppgift Ali Omumi 2020-05-25

Ali Omumis yttrande och bevisuppgift.

25 maj, 2020

Stockholms tingsrätt

Yttrande staten

TR Yttrande samt bevisuppgift staten 2020-06-22

Statens yttrande och bevisuppgift

22 juni, 2020

Stockholms tingsrätt

Processlägesöversikt

TR Processlägesöversikt 2020-09-14

Stockholms tingsrätts översikt över målet.

14 september, 2020

Stockholms tingsrätt

Huvudförhandling

Huvudförhandling, den 21 september 2020, Ali Omumi möter staten i domstolen.

21 september, 2020