Aktuellt

Marie-Louise Grettve nekades domstolsprövning på grund av långsamma myndigheter


Salems kommun förstörde år 2007 infarten till Marie-Louise Grettves tomt i samband med ett vägarbete. Kommunen har sedan dess vägrat att återställa infarten och hon tvingades därför att inleda en rättsprocess. Men processen drog ut på tiden och efter många turer förlorade hon av formella skäl med hänvisning till att den tioåriga preskriptionsfristen hade passerats under målets handläggning. Med hjälp av Centrum för rättvisa stämmer hon nu staten för att hennes rätt till en domstolsprövning åsidosatts. 

– Jag har under 15 års tid gjort allt jag kunnat för att få kommunen att återställa min infart. Nu har de rättsliga dörrarna slagit igen utan att tvisten blivit löst. Det är orimligt att jag inte kan få min sak prövad för att preskriptionstiden löpt ut på grund av att myndigheterna varit långsamma, säger Marie-Louise Grettve.

Efter att Salems kommun år 2007 byggt om vägen i Marie-Louise Grettves bostadsområde kan hon inte längre använda infarten till sin tomt. Till följd av detta går fastigheten bara att nå med bil via granntomten och hon riskerar att inte få framtida bostadsbyggnationer godkända. Marie-Louise Grettve har förgäves försökt få kommunen att åtgärda problemet, men kommunen anser inte att den gjort något fel.

Marie-Louise Grettve tvingades därför inleda en kostsam rättsprocess mot kommunen. Men efter många turer fick hon besked att hon av formella skäl förlorat på grund av att den tioåriga preskriptionstiden hade passerats under målets handläggning. Detta trots att Marie-Louise Grettve inledde processen inom den lagstadgade tidsfristen. Än idag går infarten inte att använda.

Med hjälp av Centrum för rättvisa stämmer hon nu staten för att hennes rätt till en domstolsprövning åsidosatts.

– Preskription får inte innebära att enskilda under pågående rättsligt förfarande berövas möjligheten att få sin sak prövad. Det är principiellt viktigt att detta slås fast i domstol så att inte fler drabbas på samma sätt, säger Elsa Haggård, jurist vid Centrum för rättvisa och ombud för Marie-Louise Grettve tillsammans med juristerna Alexander Ottosson, Henrietta Cahn och Emanuel Klerfelt Johansson.

Läs stämningsansökan här.

Kontakt
Elsa Haggård, jurist vid Centrum för rättvisa och ombud för Marie-Louise Grettve
073 525 24 55 / [email protected]