Anne-Marie Kagarp mot staten

Av 2020-02-14 oktober 8th, 2021 Äganderätt

Anne-Marie Kagarp fick sin lön utmätt av Kronofogden trots att hon redan betalat av sin skuld. Med hjälp av Centrum för rättvisa stämde hon år 2019 staten för att ha överträtt hennes grundlagsskyddade äganderätt. Såväl Stockholms tingsrätt som Svea hovrätt fällde staten för överträdelsen och förpliktigade staten att betala skadestånd. Den 5 oktober 2021 beslutade Högsta domstolen att inte meddela prövningstillstånd. Hovrättens dom blir nu vägledande för andra som drabbats av Kronofogdemyndighetens bristfälliga medelshantering.

Redan 2011 inkom anmälningar till Justitieombudsmannen om Kronofogdens bristande hantering av betalningar. Bristerna har bestått i att Kronofogden har betalat ut pengar till fel personer, dröjt med utbetalningar av indrivna medel och utmätt pengar hos människor som inte varit skuldsatta.

Situationen försämrades 2016 när Kronofogden halverade personalstyrkan för medelshanteringen. Tanken var att en stor del av personalen skulle ersättas av ett nytt datorsystem, men det gick inte som planerat utan ledde i stället till ännu fler klagomål. Sedan dess har myndigheten fått upprepad och allvarlig kritik från såväl Justitieombudsmannen som Justitiekanslern. Det har dock varit svårt för enskilda som drabbats av Kronofogdens brister att få någon kompensation.

Anne-Marie Kagarp från Uppsala tvingades att under en period leva på existensminimum efter att Kronofogden fortsatt att utmäta hennes lön – trots att hon redan betalat sin skuld. Med hjälp av Centrum för rättvisa stämde hon staten och begärde skadestånd för att myndigheten genom de felaktiga löneutmätningarna hade överträtt hennes äganderätt.

– Det är viktigt att enskilda kan utkräva ansvar när myndigheterna inte följer vad som gäller, säger Alexander Ottosson, jurist på Centrum för rättvisa, som tillsammans med juristerna Helena Myrin och Erik Scherstén har företrätt Anne-Marie Kagarp i rättsprocessen.

I december 2019 slog Stockholms tingsrätt fast att det skett en överträdelse av Anne-Marie Kagarps äganderätt. Staten förpliktigades därför att betala skadestånd till henne. I mars 2021 kom Svea hovrätt till samma slutsats som tingsrätten. Högsta domstolen beslutade i oktober 2021 att inte ta upp målet till prövning. Hovrättens dom står därför fast.

– Eftersom Högsta domstolen beslutat att inte pröva målet kommer hovrättens dom att bli vägledande för andra personer som drabbats av olagliga utmätningar, avslutar Alexander Ottosson.

Centrum för rättvisa företräder även Lars Erik Larsson som tvingades vänta i mer än ett halvår på att få sina pengar som Kronofogden drivit in. Hans fall kommer att prövas i Högsta domstolen under vintern 2021.

2019

Stockholms tingsrätt

Stämningsansökan Anne-Marie Kagarp

TR Stämningsansökan Anne-Marie Kagarp 2019-03-26

Anne-Marie Kagarp stämmer staten för Kronofogdens slarv. Anne-Maries lön utmättes trots att hennes skuld vara betald.

26 mars, 2019

Stockholms tingsrätt

Svaromål Justitekanslern

TR Svaromål Justitiekanslern 2019-05-13

Staten medger att betala 5 000 kr till Anne-Marie Kagarp, men motsätter sig talan i övrigt.

13 maj, 2019

Stockholms tingsrätt

Yttrande Anne-Marie Kagarp

TR Yttrande Anne-Marie Kagarp 2019-05-28

Anne-Marie Kagarps yttrande över statens svaromål.

28 maj, 2019

Stockholms tingsrätt

Yttrande Justitiekanslern

TR Yttrande Justitiekanslern 2019-06-12

Statens yttrande.

12 juni, 2019

Stockholms tingsrätt

Muntlig förberedelse

TR Protokoll 2019-08-28

Protokoll från muntlig förberedelse.

28 augusti, 2019

Stockholms tingsrätt

Yttrande Anne-Marie Kagarp

TR Yttrande Anne-Marie Kagarp 2019-09-11

Anne-Marie Kagarps yttrande.

11 september, 2019

Stockholms tingsrätt

Yttrande Justitekanslern

TR Yttrande Justitiekanslern 2019-09-11

Statens yttrande.

11 september, 2019

Stockholms tingsrätt

Dom

Tingsrättens dom 2019-12-03

Stockholms tingsrätt förpliktigar staten att betala skadestånd till Anne-Marie Kagarp samt ersätta henne för hennes rättegångskostnader.

3 december, 2019

Svea hovrätt

Överklagande Anne-Marie Kagarp

HR Överklagande Anne-Marie Kagarp 2020-12-20

Anne-Marie Kagarps överklagande.

20 december, 2019

2020

Svea hovrätt

Prövningstillstånd

HR Prövningstillstånd 2020-02-10

Svea hovrätt ger prövningstillstånd.

10 februari, 2020

Svea hovrätt

Svarsskrift Justitiekanslern

HR Svarsskrift Justitiekanslern 2020-03-18

Statens svarsskrift i hovrätten.

18 mars, 2020

Svea hovrätt

Yttrande Anne-Marie Kagarp

HR Yttrande Anne-Marie Kagarp 2020-04-07

Anne-Marie Kagarps yttrande angående huvudförhandling.

7 april, 2020

Svea hovrätt

Yttrande Justitiekanslern

HR Yttrande Justitiekanslern 2020-04-16

Statens yttrande.

16 april, 2020

2021

Svea hovrätt

Dom

HR Hovrättens dom 2021-03-16

Svea hovrätt fastställer tingsrättens dom.

16 mars, 2021

Högsta domstolen

Överklagande Anne-Marie Kagarp

HD Överklagande Anne-Marie Kagarp 2021-04-23

Anne-Marie Kagarp överklagar hovrättens dom till Högsta domstolen.

23 april, 2021

Högsta domstolen

Beslut i PT-frågan

HD Högsta domstolens beslut 2021-10-05

Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd.

5 oktober, 2021

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!