Anne-Marie Kagarp mot staten

Av 2020-02-14 augusti 27th, 2021 Pågående fall, Äganderätt

Anne-Marie Kagarp utsattes för felaktig löneutmätning hos Kronofogden trots att hon redan betalat av sin skuld. I mars 2021 fastställde Svea hovrätt tingsrättens dom och fällde staten för överträdelse av Anne-Marie Kagarps äganderätt och förpliktigade staten att betala skadestånd. Eftersom fallet kan bli vägledande för andra som drabbats av Kronofogdens brister har det överklagats till Högsta domstolen där det inväntar prövningstillstånd.

Redan 2011 inkom anmälningar till Justitieombudsmannen (JO) om Kronofogdens bristande hantering av betalningar. Anmälningarna har framförallt handlat om felaktiga utmätningar, men också utbetalningar. Situationen försämrades 2016 när Kronofogden halverade personalstyrkan för medelshanteringen. Tanken var att en stor del av personalen skulle ersättas av ett nytt datorsystem, men det gick inte som planerat utan ledde i stället till ännu fler klagomål.

Anne-Marie Kagarp från Uppsala drabbades av flera felaktiga löneutmätningar och tvingades att leva på existensminimum. Vintern 2019 fälldes staten av Stockholms tingsrätt för överträdelse av hennes äganderätt och tvingades att betala skadestånd. Nu ska Svea hovrätt pröva fallet som kan bli vägledande för andra som drabbats av Kronofogdens brister.

– Det är viktigt att enskilda kan utkräva ansvar när myndigheterna inte följer vad som gäller, säger Helena Myrin, jurist på Centrum för rättvisa, som tillsammans med juristerna Alexander Ottosson och Erik Scherstén företräder Anne-Marie Kagarp i rättsprocessen.

Kronofogden har under flera år slarvat med människors pengar och fått upprepad och allvarlig kritik från både Justitieombudsmannen och Justitiekanslern. Bristerna har handlat om att Kronofogden har betalat ut pengar till fel personer, dröjt med utbetalningar av indrivna medel och utmätt pengar hos människor som inte varit skuldsatta.

I praktiken har det varit svårt för enskilda som drabbats av Kronofogdens brister att få kompensation. Med hjälp av Centrum för rättvisa har Anne-Marie Kagarp stämt staten och begärt skadestånd för att Kronofogden vid två tillfällen utmätt hennes lön trots att hennes skuld redan var betald.

I december 2019 slog Stockholms tingsrätt fast att de felaktiga utmätningarna var så allvarliga att staten behövde betala skadestånd och tilldömde Anne-Marie Kagarp 10 000 kronor. Den 16 mars 2021 kom Svea hovrätt till samma slut som tingsrätten.

Eftersom målet är principiellt viktigt och kan få betydelse för många enskilda har det överklagats till Högsta domstolen, som nu ska ta ställning till om den ska ge prövningstillstånd.

– Många enskilda som fått sina rättigheter kränkta nekas ersättning av staten eftersom staten inte anser att det är nödvändigt. Vi ser därför fram emot att frågan prövas i högre instans för att få en vägledande dom, avslutar Helena Myrin.

Centrum för rättvisa företräder även Lars Erik Larsson som tvingades vänta i mer än ett halvår på att få sina pengar som Kronofogden drivit in. Även hans fall har överklagats till Högsta domstolen som har gett prövningstillstånd i målet.

2019

Stockholms tingsrätt

Stämningsansökan Anne-Marie Kagarp

TR Stämningsansökan Anne-Marie Kagarp 2019-03-26

Anne-Marie Kagarp stämmer staten för Kronofogdens slarv. Anne-Maries lön utmättes trots att hennes skuld vara betald.

26 mars, 2019

Stockholms tingsrätt

Svaromål Justitekanslern

TR Svaromål Justitiekanslern 2019-05-13

Staten medger att betala 5 000 kr till Anne-Marie Kagarp, men motsätter sig talan i övrigt.

13 maj, 2019

Stockholms tingsrätt

Yttrande Anne-Marie Kagarp

TR Yttrande Anne-Marie Kagarp 2019-05-28

Anne-Marie Kagarps yttrande över statens svaromål.

28 maj, 2019

Stockholms tingsrätt

Yttrande Justitiekanslern

TR Yttrande Justitiekanslern 2019-06-12

Statens yttrande.

12 juni, 2019

Stockholms tingsrätt

Muntlig förberedelse

TR Protokoll 2019-08-28

Protokoll från muntlig förberedelse.

28 augusti, 2019

Stockholms tingsrätt

Yttrande Anne-Marie Kagarp

TR Yttrande Anne-Marie Kagarp 2019-09-11

Anne-Marie Kagarps yttrande.

11 september, 2019

Stockholms tingsrätt

Yttrande Justitekanslern

TR Yttrande Justitiekanslern 2019-09-11

Statens yttrande.

11 september, 2019

Stockholms tingsrätt

Dom

Tingsrättens dom 2019-12-03

Stockholms tingsrätt förpliktigar staten att betala skadestånd till Anne-Marie Kagarp samt ersätta henne för hennes rättegångskostnader.

3 december, 2019

Svea hovrätt

Överklagande Anne-Marie Kagarp

HR Överklagande Anne-Marie Kagarp 2020-12-20

Anne-Marie Kagarps överklagande.

20 december, 2019

2020

Svea hovrätt

Prövningstillstånd

HR Prövningstillstånd 2020-02-10

Svea hovrätt ger prövningstillstånd.

10 februari, 2020

Svea hovrätt

Svarsskrift Justitiekanslern

HR Svarsskrift Justitiekanslern 2020-03-18

Statens svarsskrift i hovrätten.

18 mars, 2020

Svea hovrätt

Yttrande Anne-Marie Kagarp

HR Yttrande Anne-Marie Kagarp 2020-04-07

Anne-Marie Kagarps yttrande angående huvudförhandling.

7 april, 2020

Svea hovrätt

Yttrande Justitiekanslern

HR Yttrande Justitiekanslern 2020-04-16

Statens yttrande.

16 april, 2020

2021

Svea hovrätt

Dom

HR Hovrättens dom 2021-03-16

Svea hovrätt fastställer tingsrättens dom.

16 mars, 2021

Högsta domstolen

Överklagande Anne-Marie Kagarp

HD Överklagande Anne-Marie Kagarp 2021-04-23

Anne-Marie Kagarp överklagar hovrättens dom till Högsta domstolen.

23 april, 2021

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!