Aktuellt

Sofia Sundström stämmer staten för långa väntetider hos myndigheterna

Sofia Sundström drabbades av långsam handläggning när hennes myndighetsärende blev liggande utan åtgärd i ett år och elva månader. Men när hon vände sig till Justitiekanslern (JK) för att få upprättelse för rättighetsöverträdelsen fick hon nobben. Enligt JK får ärenden ligga på hög i upp till två år innan den enskildes rätt har överträtts. Centrum för rättvisa hjälper nu Sofia att stämma staten för att utmana JK:s praxis som urholkar den grundläggande rätten att få en rättslig prövning inom skälig tid.


– Det är fel att myndigheter får lägga ärenden på hög i flera år. Jag hoppas att den här rättsprocessen leder till att andra slipper hamna i limbo, som jag gjorde, säger Sofia Sundström.

Under våren 2018 ansökte Sofia om strandskyddsdispens hos Värmdö kommun för att bygga en bastu och en brygga på sin fastighet. Kommunen beviljade dispensen, men Länsstyrelsen i Stockholms län beslutade att överpröva beslutet för bryggan. Ärendet blev sedan liggandes på hög i ett år och elva månader utan att länsstyrelsen vidtog någon åtgärd. När handläggningen väl påbörjades tog det bara en vecka för länsstyrelsen att fatta beslut om att upphäva dispensen.

Eftersom enskilda enligt Europakonventionen har en rätt att få sitt ärende prövat ”inom skälig tid” vände sig Sofia till JK med ett skadeståndskrav för att utkräva ansvar för den långsamma handläggningen. Det gjorde även ett 60-tal andra personer vars ärenden också hade blivit liggande hos länsstyrelsen, som under många år fått upprepad och allvarlig kritik för långa väntetider.

Men när JK tog ställning till kraven kom den fram till att gränsen för när väntetiden blir för lång ska dras när myndigheterna har varit helt passiva i två år. JK avslog därför samtliga krav avseende ärenden som legat på hög i kortare tid än två år, däribland Sofias.

Med hjälp av Centrum för rättvisa utmanar nu Sofia JK:s orimliga ställningstagande och stämmer staten i Stockholms tingsrätt. Målet med rättegången är att domstolen ska underkänna JK:s praxis och sätta en mer rimlig gräns för hur lång tid ett myndighetsbeslut får ta. 

– JK:s ställningstagande innebär i praktiken att det är okej för myndigheterna att låta ärenden ligga på hög i åratal. Så kan vi inte ha det. Det underminerar den viktiga rätten till prövning inom skälig tid och riskerar att minska allmänhetens förtroende för myndigheterna, säger Olivia Möller, jurist vid Centrum för rättvisa och ombud för Sofia Sundström.

Läs stämningsansökan här.

Kontakt