Aktuellt

Vinst för Marie-Louise: Fel att neka domstolsprövning när myndigheterna varit långsamma

Salems kommun förstörde infarten till Marie-Louise Grettves hus i samband med ett vägarbete. Kommunen vägrade sedan att återställa infarten och hon tvingades inleda en rättsprocess. Men processen drog ut på tiden så pass mycket att ärendet hann preskriberas, och tvisten mot kommunen löstes aldrig. Idag har Stockholms tingsrätt kommit fram till att staten därmed brutit mot Marie-Louise Grettves rätt till domstolsprövning.


– Det var inte rimligt att de rättsliga dörrarna slog igen utan att min tvist med kommunen blivit löst. Jag är glad att tingsrätten nu sagt att det inte får gå till så här, säger Marie-Louise Grettve.

Efter att Salems kommun år 2007 byggde om vägen i Marie-Louise Grettves bostadsområde kan hon inte längre använda infarten till sitt hus. Fastigheten går numera bara att nå med bil via granntomten. Marie-Louise Grettve har förgäves försökt få kommunen att åtgärda problemet, men kommunen anser att den inte gjort något fel.

Marie-Louise Grettve tvingades därför att inleda en kostsam rättsprocess mot kommunen. Men efter många turer förlorade hon av formella skäl på grund av att den tioåriga preskriptionstiden hade gått ut under målets handläggning. Tvisten är fortfarande inte löst och infarten går inte att använda.

Med hjälp av Centrum för rättvisa har Marie-Louise Grettve stämt staten för att hennes rätt till domstolsprövning har överträtts. I en dom idag ger Stockholms tingsrätt Marie-Louise Grettve rätt. Tingsrätten anser att myndigheterna och domstolarna har handlagt hennes ärende för långsamt med tanke på preskriptionsfristen. Staten har därför överträtt Marie-Louise Grettves rätt till domstolsprövning.

– Den här domen ger Marie-Louise upprättelse efter alla domstolsturer under åren. Domen visar att domstolars och myndigheters dröjsmål inte får leda till att enskilda förlorar sin rätt till domstolsprövning på grund av omständigheter som ligger utanför deras kontroll, säger Alexander Ottosson, jurist vid Centrum för rättvisa och ombud för Marie-Louise Grettve tillsammans med juristen Henrietta Cahn.

Läs domen här.

Kontakt