Allan Eliasson mot staten

2017

Hovrätten för Västra Sverige

Dom

Hovrättens dom 2017-04-20

Hovrätten ändrar tingsrättens dom endast på så sätt att hovrätten bestämmer det belopp som staten ska betala till Allan Eliasson till 50 000 kr samt betala ersättning för rättegångskostnader.

20 april, 2017

Högsta domstolen

Överklagande Justitiekanslern

HD Överklagande Justitiekanslern 2017-05-15

Statens överklagar Svea hovrätts dom.

15 maj, 2017

Högsta domstolen

Svarsskrift Allan Eliasson

HD Svarsskrift Allan Eliasson 2017-08-25

Allan Eliasson motsätter sig att hovrättens dom ändras.

25 augusti, 2017

2018

Högsta domstolen

Huvudförhandling

Allan Eliasson möter staten i Högsta domstolen.

23 januari, 2018

Högsta domstolen

Dom

Högsta domstolens dom 2019-03-05

Högsta domstolens dömer till Allan Eliasson fördel.

NJA 2018 s. 103

5 mars, 2018

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!