Andrei Myslivets mot Migrationsverket

2017

Migrationsöverdomstolen

Prövningstillstånd

MiöD Prövningstillstånd 2017-06-21

Migrationsöverdomstolen ger prövningstillstånd.

21 juni, 2017

2018

Migrationsöverdomstolen

Dom

Migrationsöverdomstolens dom 2018-05-15

Migrationsöverdomstolen bifaller yrkandet och beviljar Andrei Myslivet permanent uppehållstillstånd.

15 maj, 2018

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!