Muhammad Irfan mot Migrationsverket

2018

Migrationsverket

Beslut

Migrationsverkets beslut 2018-01-04

Migrationsverkets beslut att inte bevilja Muhammad Irfan uppehållstillstånd samt att han ska utvisas.

4 januari, 2018

Migrationsdomstolen

Dom

MigD Dom 2018-11-12

Migrationsdomstolen fastställer Migrationsverkets utvisningsbeslut.

12 november, 2018

2019

Migrationsöverdomstolen

Överklagande Muhammad Irfan

MiöD Överklagande Muhammad Ifran 2019-02-04

Muhammad Irfans överklagande till Migrationsöverdomstolen.

4 februari, 2019

Migrationsöverdomstolen

Prövningstillstånd

MiöD Prövningstillstånd 2019-03-07

Migrationsöverdomstolen beslut om prövningstillstånd.

7 mars, 2019

Migrationsöverdomstolen

Yttrande Migrationsverket

MiöD Yttrande Migrationsverket 2019-04-12

Migrationsverkets yttrande

12 april, 2019

Migrationsöverdomstolen

Yttrande Muhammad Irfan

MiöD Yttrande Muhammad Ifran 2019-05-17

Muhammad Irfans yttrande.

17 maj, 2019

Migrationsöverdomstolen

Dom

Migrationsöverdomstolens dom 2019-12-09

Migrationsöverdomstolen upphäver utvisningsbeslutet och avskriver målet i övrigt.

9 december, 2019

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!