Emanuel Klerfelt Johansson

Jurist, Associate

Arbetslivserfarenhet
Jurist, Centrum för rättvisa, 2021–
Uppsatspraktikant, Centrum för rättvisa, 2021
Praktikant, Läkemedelsverket, 2020
Sommarnotarie, Förvaltningsrätten i Stockholm, 2020

Utbildning
Juristexamen, Uppsala universitet, 2021
Studier i statsvetenskap och Europakunskap, Göteborgs universitet, 2015–2016

Foto: Stefan Tell

Kontaktuppgifter