Yrkes- och näringsfrihet

Centrum för rättvisa står upp för enskildas yrkes- och näringsfrihet. Ingen ska stoppas från att utöva ett yrke eller driva företag utom när det krävs av hänsyn till ett angeläget allmänt intresse och under förutsättning att proportionalitetsprincipen respekteras.

Behöver du hjälp med ett fall? Kontakta oss!

Fawzia Barjawi mot Jordbruksverket

Jordbruksverket har utan stöd i lag tvingat små butiker och importörer runt om i landet att sluta sälja vissa fruktjuicer. Dessutom har flera felaktigt tvingats betala straffavgifter på upp till 20 000 kronor. Nu kräver fem av de drabbade skadestånd och en ursäkt av myndigheterna. I den så kallade retursystemsförordningen finns en bestämmelse som säger […]

Göran Persson mot Sjöfartsverket

Göran Persson hade tjänstgjort på fartyg utomlands i 25 år på när Sjöfartsverket plötsligt ändrade hans behörighet. Som en följd förlorade han jobbet. När han överklagade verkets beslut drabbades han av långsamma handläggningstider och fick vänta i över tre år på att Regeringsrätten skulle meddela att de inte skulle pröva fallet. Göran Persson begärde med […]

Sebastian Jonsson mot Fastighetsmäklarnämnden

Under mer än ett års tid nekade Fastighetsmäklarnämnden Sebastian Jonsson rätten att utöva sitt yrke i Sverige. Skälet var att han hade en norsk i stället för en svensk utbildning. Med hjälp av Centrum för rättvisa ansökte Sebastian Jonsson om ersättning hos Justitiekanslern för förlorad inkomst. Justitiekanslern fann i sitt beslut att Fastighetsmäklarnämnden medvetet agerat […]

Tommy Limby Sport mot Orsa kommun

Kommunens planer på att starta skiduthyrningsverksamhet stoppades inte av att Tommy gjort detsamma i 25 år. Men Tommy vägrade ge sig, och kommunen fick backa. Tommy Limby drev sedan 25 år tillbaka ett skiduthyrningsföretag på skidanläggningen Orsa Grönklitt. Bolaget Orsa Grönklitt, som ägs av Orsa kommun, beslöt sig för att själv starta en konkurrerande skiduthyrning. […]

Matei Amo mot Stockholms Stad

Samtidigt som Matei Amo slog upp portarna till sitt kafé placerade kommunen en sopstation bara några meter från lokalen. På samma plats hade Matei Amo tidigare ansökt om tillstånd för uteservering. Tillsammans med de boende i området fick Matei Amo kommunen att ge med sig och flytta sopstationen. Två dagar innan Matei Amo skulle öppna […]