Yrkes- och näringsfrihet

Centrum för rättvisa står upp för enskildas yrkes- och näringsfrihet. Ingen ska stoppas från att utöva ett yrke eller driva företag utom när det krävs av hänsyn till ett angeläget allmänt intresse och under förutsättning att proportionalitetsprincipen respekteras.

Behöver du hjälp med ett fall? Kontakta oss!

Tayyab Shabab mot Migrationsverket

Tayyab Shabab är en begåvad programmerare som Migrationsverket beslutade att utvisa. Anledningen var att arbetsgivaren missat att ansluta honom till företagets tjänstepensionsförsäkring, ett misstag som rättades till omedelbart efter det uppdagades. Nu ska Migrationsöverdomstolen besluta om prövningstillstånd ska meddelas eller inte. Foto: privat. Tayyab Shababs fall har blivit en symbol för Migrationsverkets orimliga utvisningar av utländsk […]

Iouliana Ntemo och Eva-Maria Thiel mot Socialstyrelsen

Den långsamma handläggningen vid Socialstyrelsen gjorde att personer som har haft rätt utbildning för att kunna utöva sjuksköterskeyrket i Sverige istället fick gå arbetslösa. Centrum för rättvisa företrädde Iouliana Ntemo och Eva-Maria Thiel som vände sig till Justitiekanslern med en ansökan om skadestånd för den förlust de lidit. Socialstyrelsen är den myndighet i Sverige som […]

Per Dahlberg mot Helsingborgs kommun

Under flera års tid tvingades Per Dahlberg att betala tusentals kronor i avgifter till Helsingborgs kommun för kommunens tillsyn över alkoholserveringen på Per Dahlbergs restauranger. Per Dahlberg fick däremot aldrig den tillsyn han betalat för, vilket strider mot såväl grundlag som vanlig lag. Men både förvaltningsrätten och kammarrätten avslog överklagandet och gav kommunen rätt.  Per […]

Alexandra Olsen m.fl. mot Halmstads kommun

I oktober 2012 inspekterades salongen Vild och Vacker i centrala Halmstad av kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektörer. Därefter tog kommunen betalt av Alexandra Olsen och hennes kollegor för ett och samma arbete flera gånger om – i strid med såväl grundlag som vanlig lag. Med hjälp av Centrum för rättvisa överklagade Alexandra Olsen och hennes kollegor […]

Felix Warren mot Socialstyrelsen

Felix Warren tvingades börja om hela sin AT-tjänstgöring på grund av att han avslutade sin läkarexamen vid ”fel” tidpunkt. Socialstyrelsen höll inte sitt tidigare löfte om att han skulle få sin läkarlegitimation trots att han sköt på sin examen, utan valde istället att tillämpa en ändring i lagstiftningen retroaktivt. Hans karriär försenades och löneförhöjningarna fick […]

Alex Matservice mot Norrorts åklagarkammare i Stockholm

Restaurangen Alex Matservice lagade raggmunk för att servera till lunch. Då kom Miljö- och hälsoskyddskontoret på inspektion. Resultatet blev en 45-sidig åtalsanmälan och Alex Matservice dömdes sedermera för att ha brutit mot ett förbud att använda mjöl i matlagningen. Det var bara det att ingen hade fått reda på att ett sådant beslut fanns. Det […]

Mikael Andersson mot Skövde kommun

Under flera år betalade Mikael Andersson 10 000-tals kronor till kommunen för kontroll av sitt gatukök i Skövde. Efter att i ett par års tid inte ha fått några besök av kommunen över huvud taget tjatade Mikael Andersson till sig ett besök. Totalt fick han max fyra timmars granskning, men han fick betala för 24 […]

Torbjörn Lagmark mot Helsingborgs kommun

Restaurangägaren Torbjörn Lagmark tvingades under flera års tid att betala tusentals kronor i avgifter till Helsingborgs kommun för tillsyn av livsmedelshanteringen och alkoholserveringen på Lagmarks restaurang. Men Torbjörn Lagmark fick inte den tillsyn han betalat för, vilket strider mot såväl grundlag som vanlig lag. Till slut tröttnade Torbjörn Lagmark på att bli fakturerad av kommunen […]

Marian Gheorghe mot Migrationsverket

Att bilplåtslagaren Marian Gheorghe var oumbärlig för sin arbetsgivare räckte inte för Migrationsverket. Han räknandes inte som en nyckelperson enligt regelverket. Godtyckliga regler, menade Marian och tog strid mot myndigheten. Till slut fick han både behålla jobbet och erhålla permanent uppehållstillstånd. När Toyota Center i Nacka behövde tillsätta en ny bilplåtslagare fick ägaren Kenneth Levin […]

Kezban mot staten

Jordbruksverket tvingade småföretagare runt om i landet att sluta sälja vissa importerade juicer utan stöd i lag. Dessutom tvingades flera att betala olagliga straffavgifter på upp till 20 000 kr. En av de drabbade, Brian Cicek i Göteborg, gav inte upp och gick hela vägen till Högsta domstolen. Tvingades betala olaglig avgift Brian har den […]

Pontus Göransson mot Göteborgs kommun

Pontus Göransson sålde korv från en vagn. Under tre års tid betalade Pontus Göransson förskottsfakturor till Göteborgs kommun för livsmedelskontroller som sedan inte utfördes. Han var inte ensam – varje år betalade livsmedelsföretagare runt om i landet miljontals kronor för kontroller som inte utfördes. Domstolarna ville dock inte ge honom en krona tillbaka. Pontus Göransson […]

Agneta Folcker mot Stockholms stad

När Agneta efter många år som korvgumma ville sälja sin verksamhet, satte kommunen käppar i hjulet. Tillståndet för att sälja korv tillhör inte företaget – när det står på hjul. Annat är det för kioskägare. Men Agneta stod upp för sin rätt som företagare och fick till slut sälja sitt företag till marknadsvärdet. Agneta Folcker […]