Yrkes- och näringsfrihet

Centrum för rättvisa står upp för enskildas yrkes- och näringsfrihet. Ingen ska stoppas från att utöva ett yrke eller driva företag utom när det krävs av hänsyn till ett angeläget allmänt intresse och under förutsättning att proportionalitetsprincipen respekteras.

Tayyab Shabab mot Migrationsverket

Tayyab Shababs fall har blivit en symbol för Migrationsverkets orimliga utvisningar av utländsk arbetskraft. En oenig migrationsdomstol fann att Tayyab Shabab skulle utvisas på grund av att hans tidigare arbetsgivare missat att ansluta honom till företagets tjänstepensionsförsäkring. Med hjälp av Centrum för rättvisa överklagade Tayyab Shabab till Migrationsöverdomstolen, men efter flera års kamp mot Migrationsverket valde Tayyab Shabab tillslut att lämna Sverige.

Iouliana Ntemo och Eva-Maria Thiel mot Socialstyrelsen

Den långsamma handläggningen vid Socialstyrelsen gjorde att personer som har haft rätt utbildning för att kunna utöva sjuksköterskeyrket i Sverige istället fick gå arbetslösa. Centrum för rättvisa företrädde Iouliana Ntemo och Eva-Maria Thiel som vände sig till Justitiekanslern med en ansökan om skadestånd för den förlust de lidit.

Alexandra Olsen m.fl. mot Halmstads kommun

I oktober 2012 inspekterades salongen Vild och Vacker i centrala Halmstad av kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektörer. Därefter tog kommunen betalt av Alexandra Olsen och hennes kollegor för ett och samma arbete flera gånger om – i strid med såväl grundlag som vanlig lag. Med hjälp av Centrum för rättvisa överklagade Alexandra Olsen och hennes kollegor avgiftsbeslutet. Mark- och miljödomstolen satte ner tillsynsavgiften och gav kommunen en bakläxa för hur kommunen frikostigt avrundat tillsynstid uppåt.

Mikael Andersson mot Skövde kommun

Under flera år betalade Mikael Andersson 10 000-tals kronor till kommunen för kontroll av sitt gatukök i Skövde. Efter att i ett par års tid inte ha fått några besök av kommunen över huvud taget tjatade Mikael Andersson till sig ett besök. Totalt fick han max fyra timmars granskning, men han fick betala för 24 timmars livsmedelskontroll.

Kezban mot staten

Jordbruksverket tvingade småföretagare runt om i landet att sluta sälja vissa importerade juicer utan stöd i lag. Dessutom tvingades flera att betala olagliga straffavgifter på upp till 20 000 kr. En av de drabbade, Brian Cicek i Göteborg, gav inte upp och gick hela vägen till Högsta domstolen.

Per Dahlberg mot Helsingborgs kommun

Under flera års tid tvingades Per Dahlberg att betala tusentals kronor i avgifter till Helsingborgs kommun för kommunens tillsyn över alkoholserveringen på Per Dahlbergs restauranger. Per Dahlberg fick däremot aldrig den tillsyn han betalat för, vilket strider mot såväl grundlag som vanlig lag. Men både förvaltningsrätten och kammarrätten avslog överklagandet och gav kommunen rätt.

Torbjörn Lagmark mot Helsingborgs kommun

Restaurangägaren Torbjörn Lagmark tvingades under flera års tid att betala tusentals kronor i avgifter till Helsingborgs kommun för tillsyn av livsmedelshanteringen och alkoholserveringen på Lagmarks restaurang. Men Torbjörn Lagmark fick inte den tillsyn han betalat för, vilket strider mot såväl grundlag som vanlig lag.

Felix Warren mot Socialstyrelsen

Felix Warren tvingades börja om hela sin AT-tjänstgöring på grund av att han avslutade sin läkarexamen vid ”fel” tidpunkt. Socialstyrelsen höll inte sitt tidigare löfte om att han skulle få sin läkarlegitimation trots att han sköt på sin examen, utan valde istället att tillämpa en ändring i lagstiftningen retroaktivt. Hans karriär försenades och löneförhöjningarna fick vänta. Men tillslut gav domstolen Felix Warren rätt.

Alex Matservice mot Norrorts åklagarkammare i Stockholm

Restaurangen Alex Matservice lagade raggmunk för att servera till lunch. Då kom Miljö- och hälsoskyddskontoret på inspektion. Resultatet blev en 45-sidig åtalsanmälan och Alex Matservice dömdes sedermera för att ha brutit mot ett förbud att använda mjöl i matlagningen. Det var bara det att ingen hade fått reda på att ett sådant beslut fanns. Det påstådda beslutet dök upp först i hovrätten sedan ombuden från Centrum för rättvisa tagit sig an fallet. Hovrätten friade Alex Matservice och restaurangen slipper därför betala företagsboten på 10 000 kronor.

Pontus Göransson mot Göteborgs kommun

Pontus Göransson sålde korv från en vagn. Under tre års tid betalade Pontus Göransson förskottsfakturor till Göteborgs kommun för livsmedelskontroller som sedan inte utfördes. Han var inte ensam – varje år betalade livsmedelsföretagare runt om i landet miljontals kronor för kontroller som inte utfördes. Domstolarna ville dock inte ge honom en krona tillbaka.

Göran Persson mot Sjöfartsverket

Göran Persson hade tjänstgjort på fartyg utomlands i 25 år på när Sjöfartsverket plötsligt ändrade hans behörighet. Som en följd förlorade han jobbet. När han överklagade verkets beslut drabbades han av långsamma handläggningstider och fick vänta i över tre år på att Regeringsrätten skulle meddela att de inte skulle pröva fallet. Göran Persson begärde med Centrum för rättvisas hjälp skadestånd hos Justitiekanslern. Justitiekanslern fann att Göran Persson hade rätt till skadestånd på 15 000 kr för den långsamma handläggningstiden, men att verkets felaktiga beslut att ändra behörigheten var mindre allvarligt och därför inte skadeståndsgrundande.