Evald Hellgren mot staten

Av 2018-05-04 juli 2nd, 2021 Yrkes- och näringsfrihet, Pågående fall

Evald Hellgren bedrev en framgångsrik näringsverksamhet i Örträsk i Västerbotten när Naturvårdsverket felaktigt drog in tillståndet för hans populära vildsvinsfälla Sinkabirum. Två år senare fick han rätt i kammarrätten, som konstaterade att Naturvårdsverket ”inte haft fog för sitt beslut” – men då hade hans firma ruinerats. Med hjälp av Centrum för rättvisa har han stämt staten i domstol. Målet, som just nu inväntar prövningstillstånd i Högsta domstolen, aktualiserar frågan om gränserna för statens skadeståndsansvar när myndigheter fattar felaktiga beslut.

– När staten orsakar enskilda människor och företag ekonomisk skada genom felaktig myndighetsutövning är det rimligt och naturligt att staten är skyldig att ersätta den skadan. Staten ska inte ha någon gräddfil i skadeståndshänseende – det är vad målet handlar om, sa Johannes Forssberg, jurist på Centrum för rättvisa, i samband med att Evald Hellgren lämnade in stämningsansökan mot staten.

Viltmästaren och egenföretagaren Evald Hellgren i Örträsk i Västerbotten uppfann den första fällan som godkändes för levande fångst av vildsvin. Den blev en populär produkt bland svenska bönder som var trötta på att se sina ägor förstöras av den snabbt växande vildsvinsstammen.

Men så bestämde Naturvårdsverket plötsligt att dra in tillståndet för fällan på felaktiga grunder och drog därmed undan mattan för Evald Hellgrens firma. Evald Hellgren överklagade Naturvårdsverkets beslut att ta tillbaka tillståndet och fick till slut rätt i kammarrätten, som konstaterade att myndigheten överhuvudtaget ”inte haft fog för sitt beslut”. När domstolen gav Evald Hellgren tillbaka tillståndet hade han redan förlorat 670 000 kronor i uteblivna försäljningsintäkter under två års tid.

Med hjälp av Centrum för rättvisa stämde han staten och begärde ersättning för den skada som det felaktiga beslutet orsakade. Stockholms tingsrätt valde att gå på statens linje och avslog Evald Hellgrens begäran om skadestånd i dom den 12 juni 2019. Tingsrätten höll med om att Naturvårdsverkets beslut var fel, men domstolen ansåg inte att felet var tillräckligt allvarligt för att staten ska bli skadeståndsskyldig.

Evald Hellgren överklagade därför domen till Svea hovrätt som i dom i november 2020 valde att gå på samma linje som tingsrätten.

– Det är viktigt att enskilda som orsakas ekonomiska skador på grund av felaktiga myndighetsbeslut också har en reell möjlighet att få ersättning. Evald Hellgrens fall är av stor principiell betydelse eftersom det ställer frågan om vilket ansvar staten har för felaktig myndighetsutövning på sin spets, säger Rikards Samuelsson, jurist vid Centrum för rättvisa och ombud för Evald Hellgren.

Svea hovrätts dom har överklagats till Högsta domstolen och målet inväntar för närvarande prövningstillstånd.

2014

Kammarrätten i Stockholm

Dom

Kammarrättens dom 2014-12-17

Kammarrätten bifaller överklagandet och upphäver förvaltningsrättens dom
och Naturvårdsverkets beslut att återkalla typgodkännandet för fångstredskapet Sinkabirum kombi L 112, respektive den förändrade varianten av
Sinkabirum kombi, i de delar som avser levandefångst av vildsvin.

17 december, 2014

2016

Justitiekanslern

Beslut

Justitiekanslerns beslut 2016-03-14

Justitiekanslern avslår Evald Hellgrens begäran om ersättning för Naturvårdsverkets felaktiga beslut då man ej ansåg att felet var uppenbart.

14 mars, 2016

2017

Stockholms tingsrätt

Stämningsansökan Evald Hellgren

TR Stämningsansökan Evald Hellgren 2017-12-19

Evald Hellgren begär ersättning av staten för den ekonomiska skada han led till följd av Naturvårdsverkets felaktiga beslut.

19 december, 2017

2018

Stockholms tingsrätt

Svaromål Justitiekanslern

TR Svaromål JK 2018-02-27

Staten motsätter sig Evald Hellgrens begäran då de anser att felet ej är uppenbart.

27 februari, 2018

2019

Stockholms tingsrätt

Dom

Tingsrättens dom 2019-06-12

Stockholms tingsrätt dom. Staten vann i tingsrätten.

12 juni, 2019

Svea hovrätt

Överklagande Evald Hellgren

HR Överklagande Evald Hellgren 2019-07-24

Evald Hellgrens överklagande till Svea hovrätt.

24 juli, 2019

Svea hovrätt

Beslut

HR Prövningstillstånd 2019-08-28

Hovrättens beslutar att ge prövningstillstånd.

28 augusti, 2019

Svea hovrätt

Svarsskrift Justitiekanslern

HR Svarsskrift Justitiekanslern 2019-10-24

Statens svarsskrift.

24 oktober, 2019

Svea hovrätt

Yttrande Evald Hellgren

HR Yttrande Evald Hellgren 2019-11-19

Evald Hellgrens yttrande.

19 november, 2019

Svea hovrätt

Yttrande Justitiekanslern

HR Yttrande Justitiekanslern 2019-12-04

Statens yttrande.

4 december, 2019

Svea hovrätt

Yttrande Evald Hellgren

HR Yttrande Evald Hellgren 2019-12-11

Evald Hellgrens yttrande.

11 december, 2019

2020

Svea hovrätt

Beslut

HR Beslut 2020-01-29

Hovrättens beslut om tillåtande av eventuellt nya omständigheter.

29 januari, 2020

Svea hovrätt

Huvudförhandling

Evald Hellgren möter staten i domstol.

19 oktober, 2020

Svea hovrätt

Dom

HR Dom 2020-11-16

Svea hovrätt avslog Evald Hellgrens överklagande. Domen kommer att överklagas till Högsta domstolen.

16 november, 2020

Högsta domstolen

Överklagande Evald Hellgren

HD Överklagande Evald Hellgren 2020-12-23

Evald Hellgren överklagar Svea hovrätts dom till Högsta domstolen.

23 december, 2020

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!