Nyheter

Håll dig uppdaterad med senaste nyheterna från Centrum för rättvisa.

Utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel (SOU 2022:52)

Centrum för rättvisa har avgett remissyttrande över betänkandet Utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel (SOU 2022:52). Utredningens uppdrag har varit att överväga i vilken utsträckning det bör införas utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel (dvs tvångsmedel som används utanför en förundersökning i syfte att förhindra brott).