Henrik Gustavsson mot Byggnads

By 2012-10-28 mars 4th, 2020 Föreningsfrihet

År 2006 krossade Byggnads Henrik Gustavssons företag med olagliga stridsåtgärder. Sedan dess har han med Centrum för rättvisas hjälp drivit en uppmärksammad process för att få rätt mot fackförbundet. Henrik Gustavsson vann en viktig delseger i målet 2015 när Högsta domstolen i en s.k. mellandom slog fast att ett fackförbund under vissa omständigheter kan hållas ansvarigt för stridsåtgärder som kränker enskildas rättigheter enligt Europakonventionen. Under våren 2019 konstaterade Svea hovrätt också att Byggnads åtgärder hade kränkt företagets rättigheter. Trots det så avslog hovrätten Henrik Gustavssons talan och förpliktade honom att betala Byggnads rättegångskostnader med tre miljoner kronor. Hovrättens dom blev slutlig och vann laga kraft sedan Högsta domstolen beslutat att inte pröva fallet. 

– Det är klart att jag är besviken över att Högsta domstolen inte tog upp fallet. Det framstod ju som ganska märkligt att jag förlorade målet och fick betala Byggnads rättegångskostnader trots att hovrätten ansåg att stridsåtgärderna var olagliga. Samtidigt ångrar jag inte för ett ögonblick att jag drog igång den här processen. Det är viktigt att enskilda vågar stå upp för sina rättigheter. Centrum för rättvisa hjälpte mig att stå upp för mina och det är jag tacksam för, sa Henrik Gustavsson efter Högsta domstolens beslut att inte pröva fallet. 

Det var år 2006 som Byggnads krossade Henrik Gustavssons företag HGS Linköping AB med en olaglig blockad. Skälet var att Henrik Gustavsson och hans tre anställda motsatte sig att skriva på ett kollektivavtal som var oförenligt med företagets föreningsfrihet och egendomsskydd i Europakonventionen.

Med hjälp av Centrum för rättvisa stämde Henrik Gustavsson Byggnads och begärde skadestånd. Principfrågan i målet var om ett fackförbund kan bli skadeståndsskyldigt för stridsåtgärder som kränker enskildas rättigheter enligt Europakonventionen.

År 2015 vann Henrik Gustavsson en viktig delseger i målet när Högsta domstolen i en s.k. mellandom slog fast att ett fackförbund kan hållas ansvarigt för en stridsåtgärd som kränker grundläggande rättigheter, under förutsättning att åtgärden är att bedöma som ”kvalificerat otillbörlig”. Med det beskedet skickades målet tillbaka till tingsrätten.

I december 2017 vann Henrik Gustavsson mot Byggnads i tingsrätten och fick skadestånd. Tingsrätten ansåg att stridsåtgärderna var oförenliga med Europakonventionen och kvalificerat otillbörliga. Byggnads överklagade dock till hovrätten, som i en dom från våren 2019 höll med tingsrätten om att stridsåtgärderna var olagliga och kränkte företagets grundläggande rättigheter. Trots det så avslog hovrätten Henrik Gustavssons talan och förpliktade honom att betala Byggnads rättegångskostnader med tre miljoner kronor. Skälet för det var att hovrätten ansåg att rättighetskränkningarna inte var tillräckligt allvarliga för att leda till skadeståndsansvar för Byggnads.

Med hjälp av Centrum för rättvisa överklagades domen till Högsta domstolen som dock beslutade att inte ta upp målet till prövning.

– Fallet visar hur svårt det kan vara för enskilda att stå upp för sina rättigheter och utmana mäktiga motparter. Henrik Gustavsson vann i tingsrätten och fick medhåll i hovrätten om att Byggnads stridsåtgärder var olagliga och kränkte företagets grundläggande rättigheter. Trots det går Byggnads fri från ansvar samtidigt som rättegångskostnaderna övervältras på Henrik Gustavsson. Det är otillfredsställande och vi kommer att överväga om vi ska ta fallet vidare på något annat sätt, sa Fredrik Bergman, chef för Centrum för rättvisa, efter Högsta domstolens beslut.

2009

Stockholms tingsrätt

Stämningsansökan

2009-07-08 Stämningsansökan

Henrik Gustavsson stämmer fackförbundet Byggnads

8 juli, 2009

Stockholms tingsrätt

Svaromål

2009-10-19 Byggnads svaromål

Byggnads svaromål.

19 oktober, 2009

Stockholms tingsrätt

Yttrande

2009-12-03 Henrik Gustavssons yttrande

Henrik Gustavssons yttrande

3 december, 2009

2010

Stockholms tingsrätt

Beslut

2010-02-03 Tingsrättens beslut i forumfrågan

Stockholms tingsrätts beslut i forumfrågan.

3 februari, 2010

Svea hovrätt

Beslut

2010-10-13 Hovrättens beslut i forumfrågan

Svea hovrätts beslut i forumfrågan.

13 oktober, 2010

2011

Högsta domstolen

Beslut

2011-06-01 HD beslut ej prövningstillstånd

Högsta domstolens beslut om ej prövningstillstånd.

1 juni, 2011

2012

Stockholms tingsrätt

Dom

2012-07-10 Tingsrättens mellandom

Stockholms tingsrätts mellandom angående förutsättningarna för Byggnads skadeståndsansvar.

10 juli, 2012

Svea hovrätt

Överklagan

2012-07-26 Henrik Gustavssons överklagande till hovrätten

Henrik Gustavssons överklagan till Svea hovrätt.

26 juli, 2012

Svea hovrätt

Yttrande

2012-12-17 Byggnads yttrande

Byggnads yttrande.

17 december, 2012

2013

Svea hovrätt

Dom

2013-05-28 Hovrättens mellandom

Svea hovrätts mellandom angående förutsättningarna för Byggnads skadeståndsansvar.

28 maj, 2013

Högsta domstolen

Överklagan

2013-06-25 Henrik Gustavssons överklagande till HD

Henrik Gustavssons överklagande till Högsta domstolen.

25 juni, 2013

Hösta domstolen

Komplettering

2013-08-28 Henrik Gustavssons utveckling av överklagandet

Henrik Gustavsson komplettering av överklagandet.

28 augusti, 2013

2014

Högsta domstolen

Beslut

2014-09-24 HDs beslut om meddelat prövningstillstånd

Högsta domstolens beslut om prövningstillstånd.

24 september, 2014

2015

Högsta domstolen

Dom

2015-12-17 HDs mellandom

Högsta domstolens mellandom angående förutsättningarna för Byggnads skadeståndsansvar.

17 december, 2015

2016

Stockholms tingsrätt

Yttrande

2016-11-02 Henrik Gustavssons yttrande (TR)

Henrik Gustavssons yttrande.

2 november, 2016

Stockholms tingsrätt

Yttrande

2016-12-16 Byggnads yttrande

Byggnads yttrande.

16 december, 2019

2017

Stockholms tingsrätt

Dom

2017-12-08 Tingsrättens dom

Stockholms tingsrätt dom.

8 december, 2017

Svea hovrätt

Överklagan

2017-12-21 Byggnads överklagande till hovrätten

Byggnads överklagande till Svea hovrätt.

21 december, 2017

2018

Svea hovrätt

Överklagan

2018-01-19 Henrik Gustavssons överklagande till hovrätten

Henrik Gustavssons överklagande till Svea hovrätt.

19 januari, 2018

2019

Svea hovrätt

Dom

2019-03-13 Hovrättens dom

Svea hovrätts dom.

13 mars, 2019

Högsta domstolen

Överklagan

2019-04-28 Henrik Gustavssons överklagande till HD

Henrik Gustavssons överklagande till Högsta domstolen.

28 april, 2019

Högsta domstolen

Beslut

2019-09-24 HD beslut ej prövningstillstånd

Högsta domstolens beslut om ej prövningstillstånd.

24 september, 2019