Vårt uppdrag

Centrum för rättvisa står upp för individen genom att driva rättsprocesser och delta i debatten om rättighetsfrågor.

Centrum för rättvisa bildades 2002 som en ideell och oberoende aktör med uppdrag att värna enskildas fri- och rättigheter. Sedan dess har Centrum för rättvisa steg för steg etablerat sig som Sveriges ledande organisation på detta område.

Centrum för rättvisa utgår från en tydlig värdering: Respekten för individuella fri- och rättigheter är kärnan i en demokratisk rättsstat och ett anständigt samhälle. Vi står upp för individen genom att driva viktiga principfall i domstol och att delta i debatten. Vi agerar oberoende av partier och intresseorganisationer. Vi tar inte betalt av de människor som vi hjälper.

Verktyget i det dagliga arbetet är det juridiska skydd för fri- och rättigheter som finns i lagar, grundlagar, Europakonventionen och EU-rätten.

Konkret handlar det om att granska missförhållanden, informera enskilda om deras rättigheter och ställa upp som ombud i rättsliga processer. Det gäller fall som ofta inte blir prövade därför att den drabbade saknar kunskap om sina rättigheter eller de ekonomiska resurser som krävs för att hävda dem. Centrum för rättvisa jämnar ut oddsen mot mäktiga motparter.

För att Centrum för rättvisa ska kunna engagera sig i ett fall måste det beröra en rättsligt skyddad fri- eller rättighet. Antingen direkt i form av en olaglig kränkning, eller indirekt genom att en principfråga av denna karaktär aktualiseras i fallet.

Sedan starten 2002 har Centrum för rättvisa granskat tusentals fall och har engagerat sig som ombud i över 100 fall. Fallen har rört rätt till likabehandling (icke-diskriminering), föreningsfrihet, äganderätt, närings-/yrkesfrihet och olika aspekter av rättssäkerhet.

Vi har för enskildas räkning drivit processer mot stat, kommun, fack och arbetsgivare. Våra klienter har vunnit i 90 procent av fallen. Vi har haft 18 fall i de högsta juridiska instanserna i Sverige och i Europa, varav nio i Högsta domstolen. Våra klienter har haft framgång i samtliga dessa fall.

Centrum för rättvisa deltar även aktivt i debatten med utgångspunkt i de fall som vi engagerar oss i. Sedan starten har våra fall uppmärksammats i över tusen inslag och artiklar i tv, radio, rikstäckande tidningar, lokala medier, tidskrifter med mera.

Se Centrum för rättvisas stiftelseförordnande och stadgar.

Medarbetare

Bilderna får användas endast för redaktionellt bruk och då endast när Centrum för rättvisa figurerar. Bilderna får inte manipuleras. Obligatorisk fotobyline: Stefan Tell.

Fredrik Bergman

Chef för Centrum för rättvisa

Arbetslivserfarenhet
Chef för Centrum för rättvisa, 2018–
Chefsjurist, Centrum för rättvisa, 2016–2017
Hovrättsassessor, Svea hovrätt, 2011–2016
Jurist, Centrum för rättvisa, 2010–2011
Tingsnotarie, Stockholms tingsrätt, 2008–2010
Forskningsstipendiat, Centrum för rättvisa, 2007–2008
Biträdande jurist, Linklaters Advokatbyrå, 2006–2007

Utbildning
Jur.kand., Uppsala universitet, 2006
LL.M., Harvard Law School, 2014

Klicka på kameran för att ladda ned pressbild

Alexandra Loyd (fd. Gillström)

Administrativ chef

Arbetslivserfarenhet
Administrativ chef, Centrum för rättvisa, 2018-
Tingsnotarie, Stockholms tingsrätt och Patent- och marknadsdomstolen, 2016–2018
Jurist, Centrum för rättvisa, 2014–2016

Utbildning
Juristexamen, Uppsala universitet, 2014

Klicka på kameran för att ladda ned pressbild

Lisa Andersson

Chefsassistent, studentansvarig

Arbetslivserfarenhet
Juristassistent, Centrum för rättvisa, 2018-
Avtalsadministratör, Martin & Servera, 2018
Administratör, Botkyrka Ridsällskap, 2012–2018
Administratör, Upplands ridsportförbund, 2009–2011

Utbildning
Statsvetenskap 90 hp, Stockholms universitet 2016-2017
Cert.he business administration, University of Westminster, 2011-2012
Certificate in Advanced English, University of Cambridge, 2008

Klicka på kameran för att ladda ned pressbild

Alexander Ottosson

Jurist

Arbetslivserfarenhet
Jurist, Centrum för rättvisa, 2019–
Trainee, Centrum för rättvisa, 2018–2019
Forskningsstipendiat, Centrum för rättvisa, 2017–2018
Uppsatspraktikant, Sveriges ständiga representation vid Europarådet i Strasbourg, jan–juni 2017

Utbildning
Juristexamen, Uppsala universitet, 2017
Studier i folkrätt vid University College Dublin, UCD, 2016

Klicka på kameran för att ladda ned pressbild

Helena Myrin

Jurist

Arbetslivserfarenhet
Jurist, Centrum för rättvisa, 2018–
Tingsnotarie, Södertörns tingsrätt, 2017–2018
Notarie, Allmänna reklamationsnämnden, 2016–2017
Intellectual Property Advisor, CSC, 2014–2016
Uppsatspraktikant, Utrikesdepartementet, 2013
Paralegal, Signet Lawyers Pty Ltd, 2012

Utbildning
Juristexamen, Stockholms universitet, 2013
Dispute Resolution, Negotiation, Law of Slavery and Human Trafficking, University of Technology Sydney, 2012
Certificate in Advanced English, University of Cambridge, 2006

Klicka på kameran för att ladda ned pressbild

Johannes Forssberg

Jurist (tjänstledig)

Arbetslivserfarenhet
Tingsnotarie, Stockholms tingsrätt, 2019–
Jurist, Centrum för rättvisa, 2018– (tjänstledig)
Associate Trainee, Centrum för rättvisa, 2016–2017
Sommarnotarie, Grönberg advokatbyrå, 2016
Sommarnotarie, Centrum för rättvisa, 2016
Fristående ledarkolumnist, Expressen, 2015–2017
Fristående kolumnist, Fokus, 2013–2015
Ledarskribent, Expressen, 2006–2013

Utbildning
Juristexamen, Stockholms universitet, 2018

Klicka på kameran för pressbild

Rikard Samuelsson

Jurist

Arbetslivserfarenhet
Jurist, Centrum för rättvisa, 2018–
Hovrättsassessor, Svea hovrätt, 2014–2018
Extern föredragande, Allmänna reklamationsnämnden 2014–2017
Tingsnotarie, Södertälje tingsrätt, 2011–2014

Utbildning
Jur.kand., Uppsala universitet, 2011

Klicka på kameran för att ladda ned pressbild

Emilia Palm

Trainee, jurist

Arbetslivserfarenhet
Trainee, Centrum för rättvisa, 2019-
Uppsatspraktikant, Centrum för rättvisa, 2018
Sommarnotarie, Stockholms tingsrätt, 2018

Utbildning
Juristutbildning, Uppsala universitet, 2019
Studier i fransk politik och juridik, Université Rennes II, 2017

Klicka på kameran för att ladda ned pressbild

Erik Scherstén

Trainee, jurist

Arbetslivserfarenhet

Utbildning

Klicka på kameran för att ladda ned pressbild

Jacob Gustafsson

Jurist

Arbetslivserfarenhet
Jurist, Centrum för rättvisa, 2019–
Associate, Roschier, Attorneys Ltd., 2019–2019
Thesis Trainee, Advokatfirman Delphi, 2018
Legal Intern, Regeringskansliet, Utrikesdepartementet, 2017–2018
Amanuens, Uppsala universitet, 2015–2017

Utbildning
Juristexamen, Uppsala universitet, 2018
Universidad del Salvador, 2017
Université Paris-Sorbonne, 2014

Klicka på kameran för att ladda ned pressbild

Styrelse

Centrum för rättvisas styrelse ansvarar för stiftelsens ekonomi och beslutar vilka fall vi ska driva. Styrelsen får inget arvode för sitt arbete.

 

Tomas Nicolin

Ordförande

Styrelseordförande Centrum för rättvisa
Styrelseledamot vid bl.a. Nobelstiftelsen och Nordstjernan

Viveka Ekberg

Styrelseledamot

Senior advisor, styrelseledamot i både privata och börsnoterade bolag samt ideella verksamheter

Tomas Billing

Styrelseledamot

Ledamot i Centrum för rättvisas styrelse
Styrelseordförande NCC AB

Paula Röttorp

Styrelseledamot

Advokat och delägare vid Hannes Snellman Attorneys Ltd

Kristoffer Löf

Styrelseledamot

Advokat och delägare vid Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB

Sanna Rayman

Styrelseledamot

Debattchef på tidningen Dagens Samhälle och fristående kolumnist

Martina Lind

Styrelseledamot

Grundare och delägare Nordic PA

Fredrik Bergman

jurist och chef för Centrum för rättvisa

Juristråd

Centrum för rättvisas juristråd träffas ett par gånger per år och bidrar till stiftelsens verksamhet på helt ideell basis.

I Centrum för rättvisas juristråd ingår:

  • Advokat Tore Wiwen-Nilsson
  • Advokat Anna Ulfsdotter Forsell
  • Professor Joakim Nergelius
  • Professor Mårten Schultz
  • Professor Wiweka Warnling-Nerep
  • Professor Karin Åhman

Uppförandekod

Ta reda på Centrum för rättvisas Uppförandekod här!

Finansiering

Centrum för rättvisa är helt beroende av gåvor och anslag från enskilda.

Centrum för rättvisa är en insamlingsstiftelse som förlitar sig på gåvor och anslag från enskilda. Följaktligen tar stiftelsen inte emot bidrag från stat eller kommun. Inte heller tar stiftelsen emot bidrag från politiska partier eller intressegrupper, som fackförbund och arbetsgivarorganisationer.

Urvalet av fall är skiljt från insamlingsverksamheten. Det betyder att man inte kan betala stiftelsen för att denna ska engagera sig i ett visst fall. Stiftelsen tackar nej till gåvor och anslag som inte är förenliga med stiftelsens ändamål och/eller i övrigt kan äventyra stiftelsens oberoende.

Centrum för rättvisa samlade in ca 9,7 miljoner kronor 2018.

Årsredovisning 2018 i PDF.

Årsredovisning 2017 i PDF. 

Årsredovisning 2016 i PDF.

Centrum för rättvisa har 90-konto och står därmed under granskning av Svensk Insamlingskontroll. 90-kontot är för givaren en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet utan oskäliga kostnader.

Ge en gåva!