Vårt uppdrag

Centrum för rättvisa står upp för individen genom att driva rättsprocesser och delta i debatten om rättighetsfrågor.

Centrum för rättvisa bildades 2002 som en ideell och oberoende aktör med uppdrag att värna enskildas fri- och rättigheter. Sedan dess har Centrum för rättvisa steg för steg etablerat sig som Sveriges ledande organisation på detta område.

Centrum för rättvisa utgår från en tydlig värdering: Respekten för individuella fri- och rättigheter är kärnan i en demokratisk rättsstat och ett anständigt samhälle. Vi står upp för individen genom att driva viktiga principfall i domstol och att delta i debatten. Vi agerar oberoende av partier och intresseorganisationer. Vi tar inte betalt av de människor som vi hjälper.

Verktyget i det dagliga arbetet är det juridiska skydd för fri- och rättigheter som finns i lagar, grundlagar, Europakonventionen och EU-rätten.

Konkret handlar det om att granska missförhållanden, informera enskilda om deras rättigheter och ställa upp som ombud i rättsliga processer. Det gäller fall som ofta inte blir prövade därför att den drabbade saknar kunskap om sina rättigheter eller de ekonomiska resurser som krävs för att hävda dem. Centrum för rättvisa jämnar ut oddsen mot mäktiga motparter.

För att Centrum för rättvisa ska kunna engagera sig i ett fall måste det beröra en rättsligt skyddad fri- eller rättighet. Antingen direkt i form av en olaglig kränkning, eller indirekt genom att en principfråga av denna karaktär aktualiseras i fallet.

Sedan starten 2002 har Centrum för rättvisa granskat tusentals fall och har engagerat sig som ombud i över 100 fall. Fallen har rört rätt till likabehandling (icke-diskriminering), föreningsfrihet, äganderätt, närings-/yrkesfrihet och olika aspekter av rättssäkerhet.

Vi har för enskildas räkning drivit processer mot stat, kommun, fack och arbetsgivare. Våra klienter har vunnit i 90 procent av fallen. Flera mål har nått Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen (tidigare Regeringsrätten) och Europadomstolen. Totalt har över 1 800 människor så här långt omfattats av Centrum för rättvisas insatser.

Centrum för rättvisa deltar även aktivt i debatten med utgångspunkt i de fall som vi engagerar oss i. Sedan starten har våra fall uppmärksammats i över tusen inslag och artiklar i tv, radio, rikstäckande tidningar, lokala medier, tidskrifter med mera.

Se Centrum för rättvisas stiftelseförordnande och stadgar.

Medarbetare

Bilderna får användas endast för redaktionellt bruk och då endast när Centrum för rättvisa figurerar. Bilderna får inte manipuleras. Obligatorisk fotobyline: Stefan Tell.

Fredrik Bergman

Chef, jur.kand.

Utbildning
Jur.kand., Uppsala universitet, 2006
LL.M., Harvard Law School, 2014

Arbetslivserfarenhet
Biträdande jurist, Linklaters Advokatbyrå, 2006–2007
Forskningsstipendiat, Centrum för rättvisa, 2007–2008
Tingsnotarie, Stockholms tingsrätt, 2008–2010
Jurist, Centrum för rättvisa, 2010–2011
Hovrättsassessor, Svea hovrätt, 2011–2016
Chefsjurist, Centrum för rättvisa, 2016–2017

Klicka på kameran för pressbild

Alexandra Loyd (fd. Gillström)

Administrativ chef (föräldraledig)

Notariemeriterad vid Stockholms tingsrätt och Patent- och marknadsdomstolen. Läste juridik vid Uppsala universitet

Klicka på kameran för pressbild

Lisa Andersson

Juristassistent

Lisa är administratör och arbetar med Centrum för rättvisas studentverksamhet. Har läst business vid University of Westminster och statsvetenskap vid Stockholms universitet.

Klicka på kameran för pressbild

Alexander Ottosson

Trainee, jurist

Utbildning
Studier i folkrätt vid University College Dublin, UCD, 2016
Juristexamen, Uppsala universitet, 2017

Arbetslivserfarenhet
Uppsatspraktikant, Sveriges ständiga representation vid Europarådet i Strasbourg, jan–juni 2017
Forskningsstipendiat, Centrum för rättvisa, 2017–2018

Klicka på kameran för pressbild

Helena Myrin

Jurist

Notariemeriterad vid Södertörns tingsrätt och Allmänna reklamationsnämnden. Läste juridik vid Stockholms universitet och University of Technology Sydney.

Klicka på kameran för pressbild

Johannes Forssberg

Jurist

Har tidigare varit sommarnotarie (2016). Ledarskribent på Expressen och fristående kolumnist i Expressen och Fokus. Läste juridik vid Stockholms universitet.

Klicka på kameran för pressbild

Klara Rolfart

Forskningsstipendiat, jurist

Notariemeriterad vid Förvaltningsrätten i Stockholm. Har tidigare praktiserat på Centrum för rättvisa. Läste juridik vid Örebro universitet.

Klicka på kameran för pressbild

Lisa Fahlborg (fd. Linder)

Jurist

Notariemeriterad vid Förvaltningsrätten i Stockholm. Har tidigare praktiserat på Centrum för rättvisa. Läste juridik vid Stockholms universitet.

Klicka på kameran för pressbild

Rikard Samuelsson

Jurist

Hovrättsassessor från Svea hovrätt. Läste juridik vid Uppsala universitet.

Klicka på kameran för pressbild

Styrelse

Centrum för rättvisas styrelse ansvarar för stiftelsens ekonomi och beslutar vilka fall vi ska driva. Styrelsen får inget arvode för sitt arbete.

 

I styrelsen ingår följande:

Tomas Nicolin (ordförande), styrelseledamot vid bland annat Nordstjernan, SEB och Nobelstiftelsen.

Viveka Ekberg, senior advisor, styrelseledamot i både privata och börsnoterade bolag samt ideella verksamheter.

Tomas Billing, verkställande direktör för Nordstjernan och har flertalet styrelseuppdrag i näringslivet.

Paula Röttorp, advokat och delägare vid Hannes Snellman Attorneys Ltd.

Kristoffer Löf, advokat och delägare vid Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB.

Sanna Rayman, debattchef på tidningen Dagens Samhälle och fristående kolumnist.

Fredrik Bergman, jurist och chef för Centrum för rättvisa.

Juristråd

Centrum för rättvisas juristråd träffas ett par gånger per år och bidrar till stiftelsens verksamhet på helt ideell basis.

I Centrum för rättvisas juristråd ingår:

  • Advokat Tore Wiwen-Nilsson
  • Advokat Anna Ulfsdotter Forsell
  • Professor Joakim Nergelius
  • Professor Mårten Schultz
  • Professor Wiweka Warnling-Nerep
  • Professor Karin Åhman

Uppförandekod

Ta reda på Centrum för rättvisas Uppförandekod här!

Finansiering

Centrum för rättvisa är helt beroende av gåvor och anslag från enskilda.

Centrum för rättvisa är en insamlingsstiftelse som förlitar sig på gåvor och anslag från enskilda. Följaktligen tar stiftelsen inte emot bidrag från stat eller kommun. Inte heller tar stiftelsen emot bidrag från politiska partier eller intressegrupper, som fackförbund och arbetsgivarorganisationer.

Urvalet av fall är skiljt från insamlingsverksamheten. Det betyder att man inte kan betala stiftelsen för att denna ska engagera sig i ett visst fall. Stiftelsen tackar nej till gåvor och anslag som inte är förenliga med stiftelsens ändamål och/eller i övrigt kan äventyra stiftelsens oberoende.

Centrum för rättvisa samlade in ca 8,9 miljoner kronor 2017.

Årsredovisning 2017 i PDF. 

Årsredovisning 2016 i PDF.

Centrum för rättvisa har 90-konto och står därmed under granskning av Svensk Insamlingskontroll. 90-kontot är för givaren en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet utan oskäliga kostnader.

Ge en gåva!