Daniel Edencrona mot staten

Av 2022-03-15 Äganderätt, Pågående fall

Genom bedrägerierna i den så kallade Falcon Funds-härvan tömdes det svenska premiepensionssystemet på över en miljard kronor och tiotusentals pensionssparare fick se delar av sin pension gå upp i rök. Bedrägerierna möjliggjordes av att Pensionsmyndigheten saknade rutiner för att upptäcka och ingripa mot obehöriga fondbyten. En av de drabbade pensionsspararna, Daniel Edencrona, stämmer nu staten med hjälp av Centrum för rättvisa. Fallet är unikt och kan få betydelse för tusentals svenska pensionssparare.

– Hela min premiepension flyttades utan min vetskap till en av Falcon-fonderna som sedan tömdes på pengar. För mig är det tydligt att Pensionsmyndigheten inte har gjort tillräckligt för att stoppa bedrägerierna. Jag hoppas att den här processen kommer att hjälpa inte bara mig utan även andra som drabbats, säger Daniel Edencrona som med hjälp av Centrum för rättvisa stämmer staten vid Stockholms tingsrätt.

När Pensionsmyndigheten i oktober 2016 höll en presskonferens angående den så kallade Falcon Funds-härvan kunde det konstateras att över 20 000 pensionssparare fått sin premiepension, uppgående till totalt 2,4 miljarder kronor, flyttad till tre olika Falcon-fonder. Genom ett avancerat upplägg, där Falcon-fonderna investerade i övervärderade värdepapper, kunde huvudmännen bakom bedrägerierna tillskansa sig stora delar av tillgångarna. I slutändan innebar bedrägerierna att över en miljard kronor försvann ur premiepensionssystemet, vilket har lett till att ett stort antal pensionssparare har gått miste om delar av sin pension.

Daniel Edencrona fick hela sin premiepension flyttad till en av Falcon-fonderna genom en förfalskad fondbytesblankett. Fondbytesblanketterna kunde enkelt förfalskas – om man hade en persons namn och personnummer så kunde man flytta hela hens premiepension. Eftersom det saknades kopieringsskydd på Pensionsmyndighetens blanketter kunde personerna bakom bedrägerierna flytta tusentals pensionssparares pengar utan att dessa visste om det. Pensionsmyndigheten kontrollerade inte heller signaturen på blanketten vilket innebar att samtliga fondbyten automatiskt godkändes.

Med hjälp av Centrum för rättvisa begär Daniel Edencrona skadestånd av staten för att den inte gjort tillräckligt för att förhindra de bedrägerier som drabbat honom och tusentals andra pensionssparare. Enligt den stämningsansökan som lämnas in i dag till Stockholms tingsrätt har Pensionsmyndigheten åsidosatt sin grundläggande omsorgsplikt om Daniel Edencronas premiepensionspengar. Rättegången kan få betydelse för cirka 7 000 pensionssparare.

– Det är uppenbart att Pensionsmyndigheten har saknat tillräckliga system och rutiner för att upptäcka och ingripa mot obehöriga fondbyten som skett utan pensionsspararnas vetskap. Det är orimligt att Pensionsmyndigheten låter enskilda pensionssparare stå risken för myndighetens bristfälliga system och rutiner. Vår uppfattning är att staten har ett ansvar för att bedrägerierna kunde inträffa, säger juristen Paula Röttorp som tillsammans med juristerna Lisa Hyder och Erik Scherstén företräder Daniel Edencrona i målet.

Mars 2022

Stockholms tingsrätt

Stämningsansökan Daniel Edencrona

Stämningsansökan Daniel Edencrona 2022-03-14

Daniel Edencrona begär skadestånd av staten för att den möjliggjort att bedragare flyttat hans premiepension till Falcon Funds.

14 mars, 2022

Mars 2022

Tv4

Falcon Funds blåste pensionsspararna: Köpte lyxbilar och lägenheter – nu stämmer de drabbade staten.

Falcon Funds-härvan blåste pensionssparare på miljarder och pengarna gick till att finansiera bedragarnas lyxliv. En av de drabbade är Daniel Edencrona, som nu är med och stämmer staten. Med i studion är även Jens B Nordström, politisk reporter TV4 Nyheterna, och Paula Röttorp, jurist Centrum för rättvisa.

14 mars, 2022

Mars 2022

Tv4

Staten stäms efter pensionshärva – tusentals kan få skadestånd

Daniel är en av alla småsparare vars premiepension flyttades till bluffonderna Falcon funds. Efter TV4 Nyheternas avslöjande om att tusentals småsparare fick sina pensionspengar flyttade med förfalskade flyttblanketter, stämmer nu Centrum för rättvisa nu svenska staten.

14 mars, 2022

Juni 2022

Stockholms tingsrätt

Statens svaromål

TR Svaromål staten 2022-06-17

Pensionsmyndigheten bestrider för statens räkning Daniel Edencronas anspråk och ställer ett antal frågor kring anspråket

17 juni, 2022

September 2022

Stockholms tingsrätt

Daniel Edencronas yttrande

TR Yttrande Daniel Edencrona 2022-09-09

Daniel Edencrona besvarar statens frågor.

9 september, 2022

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!