Huvudförhandling i Helsingborgs tingsrätt om olagliga fackavgifter

Huvudförhandling pågår i Helsingborgs tingsrätt i målet mellan de skånska trädgårdsanläggarna och arbetsgivarorgansation och fack. Frågan är om fack och arbetsgivarorganisationer kan bli skadeståndsskyldiga enligt Europakonventionen.

De sex trädgårdsanläggarna från Helsingborg och Bjuv som tvingats betala olagliga avgifter till facket är på plats. Gunnar Strömmer på Centrum för rättvisa utvecklar just nu argumenten om varför arbetsmarknadens parter bör bli skadeståndsskyldiga för övertramp enligt Europakonventionen. Sedan tar kollegan Sebastian Scheiman vid. Målet är unikt och frågan om skadeståndsskyldighet för såväl fack som arbetsgivarorganisation har aldrig prövats tidigare i domstol.